Děti

Poprvé bylo družstvo žáků založeno roku 1955, které později zaniklo.

Ke znovu obnovení družstva žáků došlo roku 1964.

V roce 1997 bylo družstvo žáků znovu obnoveno a jeho činnost trvá do současnosti.

V roce 2015 došlo z důvodu velkého zájmu k rozdělení kolektivu na kategorie starší a mladší žáci.