Zápisy ze schůzí v roce 2023

22.12.2023 – výborová schůze

Zajištění VVH – 13.01.2024 od 18:00

Příprava VVH proběhne 13.01.2024 od 17:00.

Podklady pro VVH připraví Libor Valeš a vyžádá si aktuální seznam členů od Michaely Bláhové.

Schůzi povede starosta SDH, zprávy si připraví Josef Hora ml. (činnost SDH), Lucie Horová (činnost mladí hasiči), Anna Šlejsková (činnost ženy), Václav Mencl (činnost muži), Václav Fiala ml. (zpráva KRR), Michaela Bláhová (zpráva o hospodaření a plán rozpočtu na rok 2024).

Na VVH se bude podávat sekaná s chlebem (zajistí Jirka a Josef Hora) – 40 porcí.

Pozvánky připraví a členům roznese Libor a Lukáš Valeš.

Josef Hora pozve na VVH zástupce sponzorů (BP stavby, Strojírny Vrága, Alimex Nezvěstice, Autoopravna Krňoul, Elektronické časomíry) –pozvánky pro sponzory připraví Libor Valeš.

Úklid sálu po VVH zajistí Milan Polívka.

Hasičský bál – 26.01.2024 od 20:00

Příprava tomboly proběhne na sále obecního úřadu ve čtvrtek od 17:00. Michaela Bláhová zajistí nákup tří slosovatelných hlavních cen (poukazy).

Oslovení sponzorů:

Milan Polívka – Tom Speed, BP stavby, obecní úřad, WOWOOD (Robert Gross),

Josef Hora – Alimex Nezvěstice, UniBrick, Truhlářství Acer (Ing. Vladimír Dubský), Autoopravna Krňoul, SH Color (František Zápal), Truhlářství Vojtěch Saro, Strojírny Vrága,

Josef Hora ml. – Truhlářství Jan Benetka, Pavel Vyskočil, Jatky Pazdera, Anna Šlejsková.

Plakát vytvoří Lucie Horová, vytiskne Milan Polívka a Josef Hora ml. vyvěsí po okolí.

Pozvánky a vstupenky připraví Libor Valeš (včetně volných vstupenek pro sponzory). Pozvánky a volné vstupenky pro sponzory předá Josef Hora.

Roznesení pozvánek s prodejem vstupenek proběhne 21.01.2024. Pozvánky a vstupenky roznesou Josef Hora / Stanislav Tobrman a Jakub Diviš / Václav Mencl.

Tomboulu prodají a vydají Milan Polívka a Václav Fiala ml.

Úklid sálu zajistí Milan Polívka.

Ostatní:

Na výborové schůzi byl domluven nákup nového rozdělovače.

V roce 2024 budeme pořádat tyto akce:

Hasičský bál 26.01.2024

VVH okrsku 23.02.2024

Velikonoční osmiboj 30.03.2024

Májka 30.04.2024

Hasičský zájezd květen 2024

25. ročník soutěže mladých hasičů 12.05.2024

Memoriál V. Balvína a V. Šneberka a noční soutěž O žákovskou bečku 31.08.2024

Okresní kolo hry ZHVB 12.10.2024

28.09.2023 – členská schůze

Dne 07.10.2023 proběhne od 9:00 brigáda na hasičském hřišti. Všichni členové jsou srdečně zváni.

Starosta sboru zhodnotil pořádané soutěže (memoriál, noční soutěž). Soutěže byly organizačně dobře zajištěné. Zisk ze soutěže byl předán hospodáři SDH.

Členové doporučili zakoupení odpruženého přívěsu, který bude sloužit k převozu požární stříkačky, lavic a stanu na soutěže.

Starosta SDH zajistí členy na odvoz kotle od p. Kasla.

Vedení SDH dostalo nabídku na pořádání jednoho kola extraligy v požárním útoku v roce 2024. Po důkladném zvážení, ke kterému přispěli i divoká prasata, která nám upravila soutěžní dráhu, jsme dospěli k závěru, že v příštím roce nejsme schopni tuto soutěž realizovat. O jedno kolo ZČHL žádat budeme. V případě nezpůsobilosti hasičského hřiště bude soutěž přesunuta do Nezvěstic.

Starosta SDH požádá na obecním zastupitelstvu o příspěvek na úpravu hasičské dráhy. Hasičská dráha musí být upravena do konce října včetně zasetí nové trávy.

26.07.2023 – výborová schůze

Josef Hora ve spolupráci s ostatními členy JSDHO – zásahové vozidlo

 • předělat na novou centrálu,
 • opravit zadní dveře,
 • upravit kohouty u čerpadla,
 • popsat funkce majáku,
 • prozatím vložit starou centrálu do auta.

Josef Hora ml.

 • přihlásit Radka Šafandu do JSDHO, prověřit platnost oprávnění používat pilu.
 • zakoupit pilu a oblečení,
 • proškolit tři členy JSDHO pro používání motorové pily (školení hradí obec).

Milan Polívka

 • zajistit servisní prohlídku Ducata.

Zajištění soutěží v Žákavé (ZČHL, noční)

Muži:

 • 1. místo – 3x basa 12° Plzeň
 • 2. místo – 2x basa 11° G
 • 3. místo – 1x basa 10 °G
 • 4.-5. místo – výběr sládků (7 ks)
 • 6.-15. 6x Kozel 11 + 1x Birell

Ženy:

 • 1. místo – vymyslet (pití / koláč-dort?)
 • 2. místo – vymyslet
 • 3. místo – vymyslet
 • 4.-7. místo – 6x ovocné pivo + ovocný birell

Josef Hora – starosta SDH

 • zajistí pozvání sponzorů (Vrága, Boukal, Gross, Valeš:)),
 • požádá sponzory o peněžní dar (Vrága, Gross, Boukal – asfalt),
 • zajistí osoby do bufetu ZČHL (Standa, Šlouf, Bardoun, babi Boží, Víťa, ženy soutěžní tým),
 • zajistí rozhodčí na terče (okrsek),
 • zajistí komentátorské stanoviště,
 • vyrobí desku s 10 zásuvkami do boudy,
 • zajistí dostatek zásuvek v komentátorském stanovišti, včetně světla,
 • zajistí nádrž s vodou pro mytí kelímků,
 • zajistí 2x barel s vodou (u ToiToi a u bufetu),
 • zajistí udírnu,
 • zajistí popelníky.

Josef Hora ml. – velitel SDH

 • zajistí fotografie Balvín, Šneberk (nejsou k nalezení s putovním pohárem),
 • vyvěsí banner o soutěži (s předstihem),
 • vytvoří pozvánky a rozešle sousedním sborům,
 • přivezení pánve (langoše),
 • stůl na noční soutěž,
 • stůl bufet,
 • stůl k langošům,
 • 9x železná židle,
 • 2x věšák,
 • nákup občerstvení,
 • zajištění cen pro týmy a rozhodčí.

Lucie Horová

 • návrh plakátů,
 • tisk a distribuce plakátů,
 • návrh diplomů, zajištění tisku (Milan),

Libor Valeš

 • pověří Haninu o zajištění osob do bufetu noční soutěž (Valešová, Šimková, Soukup, Soukupová, Vyskočilová, Šlajs + syn)
 • zajistí rozhodčí na ZČHL (hlavní, základna), ostatní z vlastních zdrojů (M. Fiala, Kašpar, Valeš ml., Šimek),
 • vyrobit 10m kabel k časomíře,
 • zajistit časomíru (nová verze, když to stihnu…),
 • zajištění prezence,
 • zajištění výsledků,
 • zajištění aparatury,
 • nákup občerstvení (hodně kávového rumu, vodku),
 • zajištění cen pro týmy a rozhodčí.

Milan Polívka

 • zajistí komentátora,
 • vyrobí 50 porcí těstovinového salátu,
 • zajistí objednání ToiToi.

Marek Fiala

 • příprava dřeva pro gril, do udírny,
 • příprava dřevěných svící 6 ks.

Václav Bardoun

 • kontrola chlazení,
 • doplnění plynových bomb,
 • zapůjčení grilu.

Jakub Diviš

 • medaile.

Ostatní členové

 • příprava soutěže pátek 01.09.2023 od 16:00,
 • odvoz dřeva z parkoviště,
 • postavit stany u dráhy a vedle stříbrné boudy,
 • postavit stan bufet,
 • umístit pánev + přivedení elektriky,
 • umístit udírnu,
 • umístit ledničku pod stan,
 • umístit stoly pro bufet,
 • zavést světlo do stanu pro bufet,
 • 2x barový stůl vedle stříbrné boudy,
 • sety do stanu u dráhy,
 • zavést světlo do lesa,
 • uklidit toalety,
 • pověsit vlajky,
 • úklid bufetu + rozmístění věcí,
 • umístit barel s vodou k ToiToi a k bufetu,
 • rozmístit odpadkové koše,
 • příprava parkoviště (asi ne),
 • svěrovka hasiči k cestě,
 • připravit stupně vítězů (za komentátorské stanoviště),
 • rozměřit dráhu,
 • rozmístit ohradu kolem startu,
 • připravit ceny v hasičárně.

02.05.2023 – členská schůze

Hlavní náplní členské schůze byla příprava soutěže mladých hasič§ O pohár starosty obce Žákava.

Příprava soutěže sobota 13.05.2023 od 17:00 a neděle 14.05.2023 od 07:30.

Kelímky pro soutěžící 10 ks/tým se vydávají u prezence vedoucímu týmu za 500 Kč.

Josef Hora st.

medaile (cca průměr 6-7 cm) a poháry

zjistit nákupy z minulých let

koupit chleba a rohlíky

koupit krabice na dorty

zajistí rozhodčí a jejich pomocníky

Josef Hora, Libor Valeš

Nákup na soutěž v Makru (1x sud piva, 2x malý sud limo, 60x birell plech, klobásy, brambůrky, sladkosti – pavouk, myš apod. + věci do cen). Hodnota ceny pro jeden tým cca 150 Kč.

Zrnková káva, kečup, hořčice, igelitové pytlíky na sladkosti

Lucie Horová

Návrh diplomů zašle Milanovi Polívkovi

Milan Polívka

Tisk diplomů zašle Lucie Horová

Josef Hora

zajistí fotografa

Libor Valeš

2x časomíra

Tisk paragonů, listy pro komentátora, startovní a výsledkové listiny

Zpracování výsledků soutěže + Radyňské ligy (notebook, tiskárna, aparatura)

Hana Valešová

Zajistí obsluhu do bufetu