Historie

1899      – Z rozhodnutí obecního zastupitelstva byla zakoupena za 700 zlatých ruční stříkačka od firmy Smekal z Prahy. Do obce dorazila 5. května a byla předvedena občanům.

1900      – Sbor dobrovolných hasičů v Žákavé byl založen o ustavující valné hromadě konané 4. února v hostinci „U Šenkýřů“ (čp. 42). Svolavatelem schůze byl starosta obce František Kašpar (čp. 40). Jedním z iniciátorů založení sboru byl dřívější žákavský učitel Tomáš Kuchynka, který zahájil schůzi přesvědčivým povídáním o důležitosti hasičstva. Při schůzi se do sboru přihlásilo 19 činných a 22 přispívajících členů. Prvním starostou sboru byl zvolen řídící učitel žákavské školy Václav Štrér (čp. 76) a velitelem starosta obce František Kašpar.

                – První veřejné cvičení žákavských hasičů proběhlo 15. července u budovy místní školy a bylo zahájeno slavnostním průvodem obcí za účasti 185 hasičů z 21 sborů a velkého množství dalšího obyvatelstva.

                – Vybavením sboru byla ruční stříkačka, 4 m savic, 1 sací koš, 3 ks konopných hadic (20 m) a 2 žebříky. Toto vše bylo uloženo v kolně u domu čp. 61.

1901      – Sbor přestoupil z Plzeňské hasičské župy do Podkokšínské.

                – Zásah při požáru ovčína velkostatku hraběte Valdštejna ve Šťáhlavech.

                – 26. ledna uspořádán první hasičský ples v hostinci U Šneberků (čp. 67).

1914      – Činnost sboru omezena z důvodu 1. světové války.

1927      – Od firmy Stratílek Vysoké Mýto zakoupena za 37.720,- Kč motorová stříkačka a 100 m hadic. Tato byla slavnostně předvedena občanům 14. srpna.

1928      – Zahájena na návsi stavba nové budovy hasičské zbrojnice za vydatné účasti členů sboru a ještě v témže roce byla tato dokončena.

1929      – Před budovou hasičské zbrojnice byl postaven dřevěný sušák na hadice.

1936      – Členové sboru i občané absolvovali cvičení, jak se zachovat při leteckém útoku, včetně použití plynových masek.

1937      – Sjednáno úrazové pojištění v případě zranění při požáru u Plaňanské pojišťovny pro 15 členů sboru.

1939      – Ze strany úřadů bylo zakázáno uspořádat veřejné cvičení v obci.

1940      – Ze strany úřadů bylo zakázáno uspořádat oslavy 40 let od založení sboru, ale bylo povoleno uspořádat hasičský ples.

1941      – Z nařízení úřadů konáno velké cvičení zaměřené na nálet na obec, v rámci kterého došlo k rozsáhlému požáru.

1951      – Celorepublikové rozdělení organizace na požární družstvo podléhající národnímu výboru a spolek hasičů věnující se především kulturní činnosti a organizování brigád.

                – Byla podána první žádost na ONV v Blovicích o přidělení vozidla, které dříve vlastnil řezník V. Šneberk, ale tato byla zamítnuta a vozidlo bylo předáno Jednotě.

1954      – Velká povodeň zasáhla obec 8. a v noci na 9. července, kdy členové sboru zachraňovali prasata ustájená v budovách mlýna.

1955      – Sbor obdržel od okresního požárního inspektorátu v Blovicích novou stříkačku – přenosnou PS 8 s příslušenstvím. Stříkačka od firmy Stratílek byla předána hasičům do Kramolína.

                -Založeno družstvo žáků.

1956      – Na příkaz národního výboru musela být odevzdána do sběru ruční stříkačka od firmy Smekal, i když byla stále plně funkční. Národní výbor za toto obdržel měděný drát k rozhlasové aparatuře.

1957      – Za 8.000,- Kčs bylo 20. března pořízeno první vozidlo sboru nákladní automobil Ford Canada po americké armádě.

1959      – Muži obsadili v krajském kole celostátní soutěže družstev 6. místo.

1963      – Byl vypracován požární plán obce s vyznačením vodních zdrojů a vzdáleností. Ve vsi byly osazeny dvě sirény.

1964      – Znovuobnoveno družstvo žáků.

1967      – Došlo k poruše motoru vozidla Ford Canada (opraveno až v r. 1969).

1968      – Po okrskovém cvičení v obci byly odcizeny všechny překážky na štafetu. Zloděje se nepodařilo vypátrat.

1969      – Dřevěný sušák na hadice byl nahrazen železnými sloupy darovanými ČSD (slouží dodnes).

1971      – V okresním kole soutěže o vzornou požární zbrojnici Žákavá obsadila 3. místo.

                – Poprvé uspořádán vícedenní hasičský zájezd (Děčín, České Švýcarsko, letiště Praha – Ruzyně).

1972      – Z důvodu časté poruchovosti a nemožnosti sehnat náhradní díly bylo vozidlo Ford Canada odevzdáno do šrotu.

1973      – Sboru předána nová přenosná stříkačka PS 8.

1975      – Sbor dostal terénní vozidlo zn. GAZ a novou přenosnou stříkačku PS 12 uloženou v přívěsném vozíku s potřebným vybavením. PS 8 byla předána do Kbelnice u Nepomuka.

1979      – Sboru byla přidělena budova bývalé kovárny a 16. července byla provedena první brigáda při přestavbě na novou hasičskou zbrojnici.

1982      – Slavnostní otevření nové hasičské zbrojnice proběhlo 23. října. Přestavba stála 27.049,- Kčs a členové sboru na ní zdarma odpracovali 4.263 hodin.

1991      – Po uzavření jediné hospody v obci začali členové sboru provozovat výčep v hasičské zbrojnici. Otevřeno bylo vždy v pátek a sobotu.

1992      – Provedena výměna střechy na hasičské zbrojnici, kdy byly 10 let staré tašky nahrazeny vlnitým eternitem.

1994      – Do hasičské zbrojnice byl zaveden vodovod.

                – V květnu bylo poprvé v historii sboru založeno družstvo žen.

1996      – Na okrskové soutěži pořádané v Žákavé soutěžila poprvé v historii sboru 3 družstva mužů. Družstvo s označením „B“ obsadilo 1. místo z 11 týmů, žákavské ženy soutěž také vyhrály.

1997      – Koncem srpna bylo po dlouholeté pauze znovuobnoveno družstvo mladých hasičů.

                – Členové sboru se podílejí na stavbě nové obecní hospody u budovy bývalé školy.

                – Od SDH Nezvěstice zakoupeno starší vozidlo GAZ. Staré žákavské vozidlo GAZ bylo použito na náhradní díly.

1998      – Otevřena nová obecní hospoda U Špejcharu a tímto byl ukončen výčep v hasičské zbrojnici.

1999      – V březnu byly zahájeny první práce při budování hasičského hřiště u řeky Úslavy.

                – Uspořádán první ročník soutěže mladých hasičů „O pohár starosty obce“.

2000      – U příležitosti výročí 100 let trvání sboru uspořádány oslavy na louce za fotbalovým hřištěm. V rámci příprav na oslavy prošla generální opravou nová i stará hasičská zbrojnice.

2001      – Na hasičském hřišti začalo být budováno zázemí pro uskladnění hasičského nářadí – usazení skříňové nástavby z Pragy V3S, připojení elektřiny.

                – Z důvodu zvýšení závodní činnosti družstva mužů a dětí byla pronajata od zemědělského družstva Alimex ještě jedna přenosná stříkačka PS 12.

2002      – Obec zasáhla velká povodeň, která zcela poničila dům čp. 21 na Kudlíně a značné škody utrpělo i hasičské hřiště, kde byla zcela zničena přední část se zázemím.

2003      – V květnu na soutěži mladých hasičů byl slavnostně představen nový dopravní automobil Avia 21 Furgon, který byl kompletně upraven brigádnickou činností členů sboru.

                – Poprvé v historii sboru vzniklo družstvo dorostenců, které se zúčastnilo krajské soutěže v Přešticích, kde obsadilo 2. místo.

                – 23. srpna byl uspořádán první ročník noční soutěže „ O žákavskou bečku“.

2004      – Poprvé v historii sboru vzniklo družstvo dorostenek, které na krajské soutěži v Klatovech obsadilo 3. místo.

2005      – Pro družstvo mužů byla zakoupena za 75.000,- Kč upravená soutěžní stříkačka.

                – Jako náhrada za zásahové vozidlo GAZ bylo od armády bezplatným převodem na obec pořízeno nové vozidlo – vojenská sanitka UAZ – 452.

2006      – 15. července byl uspořádán první ročník „Memoriálu Václava Balvína a Václava Šneberka“ soutěže mužů a žen v požárním útoku zařazená do ligy okresu Plzeň-jih.

                – Družstvo dorostenek postoupilo z 1. místa v krajském kole na celostátní soutěž, kde obsadilo 13. místo.

2007      – Byla dokončena přestavba nového zásahového vozidla UAZ a s tímto byla spojena i úprava garáže hasičské zbrojnice.

                – Družstvo mužů se stalo stálým účastníkem závodů Západočeské hasičské ligy.

2008      – Družstvo mladých hasičů vyhrálo okresní kolo hry Plamen a na krajském kole v Chodově skončilo na 2. místě.

2009      – Byla prodána soutěžní stříkačka družstva mužů pořízená v r. 2007 a za 178.000,- Kč byla pořízena nová soutěžní stříkačka o obsahu 1900cm3.

                – Koncem roku bylo rozhodnuto o pořízení slavnostního vyšívaného praporu SDH.

2010      – 18. června byly uspořádány oslavy 110 let založení sboru s průvodem obcí a bohatým programem na hasičském hřišti.

                – Sbor v tomto roce uspořádal celkem 5 soutěží (kromě tradičních soutěží ještě okrskové cvičení a závod požární všestrannosti mladých hasičů).

                – Družstvo mužů dosáhlo v celkovém hodnocení Západočeské hasičské ligy 5. místo.

2015      – Z důvodu zemních úprav hasičského hřiště uspořádal sbor okrskovou soutěž v sobotu 16. května a dětskou soutěž v neděli 17. května na stadionu v Nezvěsticích.

                – V září došlo poprvé v historii sboru v rámci mladých hasičů k rozdělení kolektivu na družstvo mladších a starších žáků.

                – V průběhu srpna se nepodařilo kvůli závažným technickým problémům prodloužit technickou způsobilost zásahového vozidla UAZ, a proto bylo po konzultaci s OÚ rozhodnuto o pořízení nového vozidla.

                – Koncem listopadu si členové sboru převzali nové zásahové vozidlo Iveco Daily, jehož pořizovací cenu ve výši 500.000,- Kč uhradila v plné výši obec.

2016      – Vzhledem k pořízení nového zásahového vozidla bylo potřeba provést i úpravy garáže hasičské zbrojnice. Stará vrata byla nahrazena většími sekčními vraty na elektrický pohon.

2017      – Memoriál V. Balvína a V. Šneberka pořádán poprvé v rámci Západočeské hasičské ligy za účasti 22 družstev mužů a 11 žen.

                – Díky dotaci Plzeňského kraje a OÚ Žákavá bylo pořízeno vybavení pro zásahové vozidlo Iveco. K elektrocentrále a kalovému čerpadlu, tak bylo pořízeno plovoucí čerpadlo, hliníkový žebřík a dalším vybavením.

2018      – Od října členové sboru provozují obecní hospodu U Špejcharu formou hasičského klubu, kdy je otevřeno každý pátek a sobotu (do února 2019).

2020 – Činnost sboru byla značně ovlivněna opatřeními spojenými s epidemií koronaviru. Od března do konce května a od října do konce roku neprobíhala žádná tréninková, závodní ani kulturní činnost.

– Na podzim byla členy sboru provedena výměna eternitové střechy na hasičské zbrojnici za plechovou krytinu imitující střešní tašky.

2021 – Mladší žáci zvítězili v okresním kole hry Plamen.

– Obec získala díky dotacím zcela nový dopravní automobil zn. Fiat Ducato pro jednotku sboru. Starý DA Avia Furgon byl prodán do obce Brod nad Dyjí.

– 4. září uspořádal sbor 3 soutěže v jeden den (memoriál V. Balvína a V. Šneberka v rámci ZČHL, soutěž sborů 10. okrsku v požárním útoku, noční soutěž O žákavskou bečku)

2022 – Starší žáci zvítězili v okresním kole hry Plamen ve Stodě, poprvé v historii sboru zvítězili i na krajském kole v Klatovech a na mistrovství ČR v Hradci Králové při své první účasti obsadili celkové 3. místo.