Stromy do krajiny 2023

11.11.2023

Na svatého Martina proběhla tradiční akce „Stromy do krajiny“ pořádaná obecním úřadem Žákavá, která je každoročně z velké části podpořena členy našeho sboru. Nejinak tomu bylo i tentokrát a hasiči byli v drtivé převaze zastoupení mladými i dospělými členy. Na vysazení na hranici katastru Žákavé a Milínova čekalo 30 kusů ořešáků, jabloní a švestek. Předpověď počasí nebyla zcela přívětivá, ale před začátkem akce v 9 hodin mračna žádný déšť neslibovala a brigádníci se tak mohli vrhnout do své práce a během krátké doby se podařilo všechny stromy zasadit a zbývalo už jen zatlouct kůly okolo stromů a opatřit je oplocenkou proti okousání zvěří. Dokončování oplocení stromků již probíhalo za deště, ale to již byly děti a ženy ve vsi u hasičárny, kde si v suchu opékali buřty.