Jednání/schůze

Schůze SDH se konají podle potřeby. Nejméně však 1x za 4 měsíce.