Zápisy ze schůzí v roce 2022

27.07.2022

Příprava ZČHL a noční soutěže, které se konají 03.09.2022

Příprava soutěže pátek v 16:00, sobota nejpozději v 8:00, neděle úklid v 9:00

Personální obsazení bufetu:

ZČHL

 • venkovní stan (V. Badroun, Iva, J. Hora, P. Šlouf, S. Tobrman, babi boží:)),
 • bouda (zajistí L. Horová).

Noční

 • venkovní stan – pouze pivo (zajistí Josef Hora)
 • bouda (zajistí Josef Hora).

Zajištění přípravy na soutěž:

Všichni členové

 • zajištění popelníků (konzervy apod.).

Sledování akcí pro nákup piva do cen:

 • 14x 6 kusů piv 10°,
 • 18x 1 kus birell ovocný,
 • 8x 8 lahví piva 10° (případně 2x mix piv + 6x 10°)
 • 4x 6 cidrů.  

Kdo bude mít možnost nakoupit uvedené věci v akci, domluví se nejdříve s Josefe Horou ml. (aby nebylo nakoupeno vícekrát).

Josef Hora ml.

Propagace

 • tisk a vyvěšení plakátů,
 • rozeslání pozvánek,
 • příprava a zajištění výroby tří bannerů informujících o pořádání soutěže (budou využity opakovaně),
 • osloví firmu Vrága – sponzorský dar,
 • zajistí elektroniku pro první tři místa (muži + možná ženy – když nebude dort),
 • ceny pro ženy (2x 1,5l a 2x 0,75l šampusu), 3x dort, koláče apod. (nebude-li elektronika),
 • nákup potravin ve spolupráci s LV.

Josef Hora

 • zajištění dřevěných svící na noční soutěž,
 • zajistí vitrínu pro vystavení poháru, medailí a článku z MČR Plamen,
 • osloví firmu Boukal – sponzorský dar,
 • zodpovídá za rozhodčí ZČHL (1x startér, 2x měření hadic, 2x přípravná základna, 2x terče) a noční (1x hlavní rozhodčí a startér, 2x terče)
 • zodpovídá za obsazení bufetu na noční soutěž  – bouda + pivo venku (Hanina a Lucka zajištěny)

Libor Valeš

 • zajistí rozhodčí (hlavní, základna) ve spolupráci s MP,
 • stanovení počtu a nákup potravin ve spolupráci s JH,
 • zjištění stavu zásob v hasičárně,
 • zajištění časomíry, včetně zobrazení výsledků,
 • zajištění prezence,
 • vystavení příjmových dokladů,
 • zajištění aparatury,
 • zajištění techniky pro video z MČR Plamen,
 • zajistí sudy od Kozla (na poukázky),
 • zajištění „drobáků“.

Milan Polívka

 • tisk diplomů ZČHL i noční,
 • zajištění pohárů ZČHL (muži ženy),
 • zajištění komentátora (Vilda – Bezděkov),
 • připraví sestřih SDH Žákava z MČR Plamen – Hradec Králové
 • připraví pamětní listy pro MH (10+2)
 • zajistí rozhodčí (hlavní, základna) ve spolupráci s LV

Jakub Diviš

 • zajištění medailí a pohárů pro proudaře (připomene Josef Hora).

Michaela Bláhová

 • objednání 2x ToiToi,
 • zajištění „drobáků“.

Bardoun Václav

 • zajistí nákup a zprovoznění chlazení

14.04.2022

Půjčování stávajícího stanu – cena za půjčení 2 000 Kč nečlen, 500 Kč člen, Milan Polívka připraví vzor smlovy na pronájem stanu.

Zřízení google disku – Milan Polívka, uchovávání fotografií, videí a dalších dokumentů SDH

Nákupy:

 • nového chlazení – Václav Bardoun
 • nový stan – zajistí Josef Hora ml.
 • vysoké přepravky – 5 ks – Michaela Bláhová

Soutěže

 • Soutěž mladých hasičů v Žákavé – 15.05.2022 10:00, příprava So 24.05. od 15:00. Občerstvení zajistí Jana Šloufová.
 • Okrsková soutěž – 18.06.2022 Nové Mitrovice

Ostatní

 • zprávy z VVH podklady zajistí Libor Valeš, Lucie Horová. Na OSH odešle Michaela Bláhová
 • pořízení nových klíčů – Josef Hora ml.
 • brigáda na lávku – 23.04.2022, 13:00
 • noční soutěž – zajistit hořící dřevěné svíce – Josef Hora
 • hasičské hřiště – zasadit listnaté stromy