IV. Shromáždění představitelů SDH

Místo: sál v Jarově

Program:

– Zahájení
– Volba zapisovatele, ověřovatelů zápisu, mandátové a návrhové komise
– Zpráva o činnosti VV OSH
– Čerpání rozpočtu OSH za III. čtvrtletí roku 2022
– Návrh rozpočtu pro rok 2023
– Návrh plánu práce a akcí OSH pro rok 2023
– Zabezpečení VH sborů a okrsků
– Zpráva OKRR
– Organizační věci
– Diskuse
– Usnesení
– Závěr

III. Shromáždění představitelů SDH

Místo: sál v Jarově

Program:

– Zahájení
– Volba zapisovatele, ověřovatelů zápisu, mandátové a návrhové komise
– Zpráva o činnosti VV OSH
– Vyhodnocení VH, odevzdání hlášení a členských příspěvků
– Čerpání rozpočtu za rok 2021
– Zpráva OKRR
– Vyhodnocení soutěže mezi SDH a okrsky za rok 2021
– Organizační věci
– Diskuse
– Usnesení
– Závěr