Soutěž Blovice

10.10.2015

Druhého závodu se naše družstvo zúčastnilo 10. října 2015 v Blovicích. Zde pořádají místní hasiči dětskou soutěž velice podobnou závodu požární všestrannosti již 21 let a mladí hasiči ze Žákavé jsou pravidelným účastníkem. Proto jsme se rozhodli zúčastnit také s družstvem našich mladších žáků.

Úpravou v pravidlech oproti závodu požární všestrannosti je to, že jednotlivé úkoly jsou rozmístěny v garážích hasičské zbrojnice, tyto si družstvo pouze obchází a neměří se čas na trati. Na tomto závodě také není úkol překonat překážku po vodorovném laně, ale je zde zařazen úkol spočívající ve srážení kuželek hadicí a běhá se zde štafeta požárních dvojic.

Naše družstvo vyrazilo k plnění úkolů jako druhé a průběh byl podobný jako na závodu požární všestrannosti. Družstvo posbíralo celkem 93 bodů, což ve výsledku stačilo na celkové 15. místo.

Uzlová štafeta
Z leva: Eliška Š., Štěpán Š., Matěj Č., Zdeněk H., Lukáš V.

ZPV Lužany

3.10.2015

Z leva: Zdeněk H., Lukáš V., Eliška Š., Matěj Č., Štěpán Š.

První závod, který družstvo absolvovalo, byl závod požární všestrannosti zařazený do celostátní hry Plamen, který se konal v obci Lužany v sobotu 3. října 2015.

Závod požární všestrannosti je specifický tím, že pěti členná hlídka absolvuje cca 3 km okruh se stanovišti, kde jsou prověřovány znalosti a schopnosti jednotlivých členů družstva jako střelba ze vzduchovky, znalosti topografie, uzlování, základy první pomoci, znalost požární ochrany a překonání překážky po vodorovném laně.

Závod byl pro naše nejmenší příznačným „křtem ohněm“, neboť po třech týdnech trénování toho na ně bylo opravdu hodně. I přes krátký čas na přípravu se do závodu pustili s velkým odhodláním a celou trať absolvovali v čase 37:50 min., ke kterému se přičetlo ještě celkem 46 minut nasbíraných na jednotlivých stanovištích, v celkovém pořadí se umístili na 17. místě.

Stanoviště střelby