Soutěž Blovice

10.10.2015

Druhého závodu se naše družstvo zúčastnilo 10. října 2015 v Blovicích. Zde pořádají místní hasiči dětskou soutěž velice podobnou závodu požární všestrannosti již 21 let a mladí hasiči ze Žákavé jsou pravidelným účastníkem. Proto jsme se rozhodli zúčastnit také s družstvem našich mladších žáků.

Úpravou v pravidlech oproti závodu požární všestrannosti je to, že jednotlivé úkoly jsou rozmístěny v garážích hasičské zbrojnice, tyto si družstvo pouze obchází a neměří se čas na trati. Na tomto závodě také není úkol překonat překážku po vodorovném laně, ale je zde zařazen úkol spočívající ve srážení kuželek hadicí a běhá se zde štafeta požárních dvojic.

Naše družstvo vyrazilo k plnění úkolů jako druhé a průběh byl podobný jako na závodu požární všestrannosti. Družstvo posbíralo celkem 93 bodů, což ve výsledku stačilo na celkové 15. místo.

Uzlová štafeta

ZPV Lužany

3.10.2015

Zdeněk H., Lukáš V., Eliška Š., Matěj Č., Štěpán Š.

První závod, který družstvo absolvovalo, byl závod požární všestrannosti zařazený do celostátní hry Plamen, který se konal v obci Lužany v sobotu 3. října 2015.

Závod požární všestrannosti je specifický tím, že pěti členná hlídka absolvuje cca 3 km okruh se stanovišti, kde jsou prověřovány znalosti a schopnosti jednotlivých členů družstva jako střelba ze vzduchovky, znalosti topografie, uzlování, základy první pomoci, znalost požární ochrany a překonání překážky po vodorovném laně.

Závod byl pro naše nejmenší příznačným „křtem ohněm“, neboť po třech týdnech trénování toho na ně bylo opravdu hodně. I přes krátký čas na přípravu se do závodu pustili s velkým odhodláním a celou trať absolvovali v čase 37:50 min., ke kterému se přičetlo ještě celkem 46 minut nasbíraných na jednotlivých stanovištích, v celkovém pořadí se umístili na 17. místě.

Stanoviště střelby