Soutěž Blovice

10.10.2015

Druhého závodu se naše družstvo zúčastnilo 10. října 2015 v Blovicích. Zde pořádají místní hasiči dětskou soutěž velice podobnou závodu požární všestrannosti již 21 let a mladí hasiči ze Žákavé jsou pravidelným účastníkem. Proto jsme se rozhodli zúčastnit také s družstvem našich mladších žáků.

Úpravou v pravidlech oproti závodu požární všestrannosti je to, že jednotlivé úkoly jsou rozmístěny v garážích hasičské zbrojnice, tyto si družstvo pouze obchází a neměří se čas na trati. Na tomto závodě také není úkol překonat překážku po vodorovném laně, ale je zde zařazen úkol spočívající ve srážení kuželek hadicí a běhá se zde štafeta požárních dvojic.

Naše družstvo vyrazilo k plnění úkolů jako druhé a průběh byl podobný jako na závodu požární všestrannosti. Družstvo posbíralo celkem 93 bodů, což ve výsledku stačilo na celkové 15. místo.

Uzlová štafeta
Z leva: Eliška Š., Štěpán Š., Matěj Č., Zdeněk H., Lukáš V.