Výjezd jednotky 10.7.2021

V dopoledních hodinách v sobotu 10. července se obcí rozezněla siréna a členy jednotky sboru svolávaly sms zprávy o stoupajícím kouři někde v okolí lesa Sváreč a areálu firmy Alimex. Odjezd jednotky ze základny byl velmi rychlý, ale již při výjezdu z obce směrem na uvedené místo situace začala napovídat, že se bude jednat o planý poplach. Stoupající kouř byl lokalizován u rekreační chaty E 141 u potoka Bradava, kde majitel chaty s přáteli prováděl úklid po čtvrteční bouřce a při tomto pálili větve a zbytky stromů. I přes rychlou informaci operačnímu středisku HZS na místo dorazila ještě jednotka ze sousedních Nezvěstic a profesionální hasiči ze stanice Plzeň-Slovany. Majitel chaty byl poučen o povinnosti každé pálení nahlásit na linku 150 nebo na internetových stránkách www.hzscr.cz. Před odjezdem z místa byl velitel jednotky osloven majitelem sousední chaty, zda by bylo možné odčerpat vodu z jeho sklepa . Jednotka tak nevyjela zcela zbytečně a za využití plovoucího a kalového čerpadla odčerpala vodu ze zatopeného sklepa příslušné chaty.

Zásah jednotky 8.7.2021

V podvečer ve čtvrtek 8. července se přes Žákavou a okolí přehnala další bouřka provázená silným větrem a vydatným deště. Stejně jako týden před tím byla jednotka sboru povolána ze strany starosty obce ke kontrole obce. Při této bylo zjištěno, že na silnici č. I/19 u můstku pod areálem zemědělského družstva došlo na naklonění tří stromů nad vozovku. Tyto byly ze strany jednotky odstraněny. Následně byla jednotka povolána do čp. 12, kde došlo k vyplavení truhlářské dílny vlivem ucpaného odpadu na dešťovou vodu. Zde byla ze strany jednotky odčerpána plovoucím čerpadlem voda z prostoru před dílnou a dále pokusy o zprůchodnění ucpaného odpadu, což se bohužel nepodařilo ani při využití různých prostředků. Dále jednotka pokračovala opět na silnici č. I/19 za areál firmy Okal, kde došlo k pádu několika zlomených větví na vozovku. Tyto byly odklizeny a dále byly odstraněny i nalomené větve visící nad vozovkou.

První dvoukolo ZČHL – Stýskaly, Nevřeň

3.7. – 4.7.2021

První červencový víkend byl ve znamení účasti na prvním dvoukole Západočeské hasičské ligy. Pro několik děvčat se jednalo o premiéru na závodech s tak velkou konkurencí. V sobotu 3.7. se konaly závody ve Stýskalech.

Družstvo ve složení koš: Julie H., savice: Lucie H., strojník: Karolína H., béčka: Veronika T., rozdělovač: Míša H., levý proud: Karolína P. a pravý proud: Lucie H. se postavilo na start osmé z deseti ženských družstev. Bohužel zaváhání na levém znamenalo výsledný čas 33,09 sekund a celkové 8. místo. Je ovšem nutné podotknout, že čas pravého proudu se zastavil na 19,67 sekund.

V neděli 4.7. se všechna družstva přesunula do Nevřeně. I přes zranění, které si přivodila Karolína P. při sobotních závodech ve Stýskalech, se rozhodla nastoupit. Družstvo ve stejném složení přišlo na řadu jako deváté z jedenácti družstev žen. Opět vše neproběhlo bez problémů. Zádrhel způsobený na rozdělovači byl výborně Míšou H. vyřešen a družstvo si zapsalo čas na pravém proudu 19,77 sekund a na levém proudu 21,26 sekund. Výsledný čas znamenal konečné 5. místo a zatím nejlepší umístění ženského týmu Žákava na ZČHL.

Pevně věříme, že se výsledky i nadále budou zlepšovat.

Perlička z družstva žen: Věkový průměr družstva je 20,8 let. Lucka na savici nám to kazí 😀

3.7.2021 Stýskaly
Nevřeň 4.7.2021 SDH Žákavá

Nové vozidlo – Fiat Ducato

Ve středu 30.června 2021 došlo k předání nového dopravního automobilu JSDHO Žákavá. Jednalo se o dodávkové vozidlo Fiat Ducato, které obci dodala a dle požadavků upravila firma NH Car Praha. Vozidlo bylo z větší části uhrazeno z dotací poskytaných ministerstvem vnitra ČR a Plzeňským krajem a z části z obecního rozpočtu obce Žákavá. Nové vozidlo si v autosalonu osobně převzal starosta obce Milan Polívka a velitel jednotky Josef Hora ml.

Brigáda hasičské hřiště

1.7.2021

Na čtvrtek 1. července byla narychlo svolána brigáda na hasičském hřišti, kde bylo třeba odstranit následky úterní bouřky. Největší škody utrpěla garáž sloužící k uskladnění překážek, na kterou padly tři smrky a její zadní část značně poškodily. Na pomoc při odstranění spadlých stromů přijel se svým jeřábem pan Benedikt ze Žákavé. Stromy byly postupně rozřezány a vytaženy ven. Následně byla garáž vyklizena. Zároveň byla uklizena celá plocha hasičského hřiště od velkého množství napadaných větví a listí.

Zásah jednotky 29.6.2021

V podvečer dne 29.6.2021 se přes Žákavou a okolí přehnala bouřka spojená s nárazovým větrem a vydatným deštěm, což způsobilo řadu komplikací především na silnicích. Z důvodu několika telefonátů od obyvatel obce byla ze strany velitele jednotky a starosty obce svolána jednotka sboru v počtu 4 členů a se zásahovým vozidlem Iveco provedla kontrolu v rámci katastru obce. Tento výjezd byl nahlášen telefonicky na krajské operační středisko hasičů, kterým byla jednotka ještě vyslána do místní části Štěrkovna, kde došlo k pádu vzrostlého stromu. Na místě byla ze strany jednotky provedena kontrola, kterou bylo zjištěno, že pádem došlo pouze k poškození oplocení sousedního pozemku, větve zasáhly i na chatu na dalším pozemku, ale tuto nijak nepoškodily. Po kontrole místa bylo rozhodnuto, že odstranění stromu, vzhledem k jeho velikosti, bude provedeno v následujících dnech. Jednotka dále provedla odklizení popadaných větví na silnici při výjezdu směrem na Spálené Poříčí a dále odstranění padlého stromu na silnici I/19 v blízkosti zastávky „Na Apoleně“.

Soutěž mladých hasičů ve Dnešicích

20.6.2021

Během velice horké neděle se naši žáci vydali na závody do Dnešic. Soutěžilo se v požárním útoku na nástřikové terče dle pravidel hry Plamen. K dispozici byly dvě základny a započítán byl lepší čas z obou pokusů.

Mladší žáci měli ve své kategorii zastoupení hned dvakrát. Družstvo Poníků závodilo ve složení: koš – Filip Š., savec – Viktorie D., béčka – Aneta Z., rozdělovač – Miloš Z., Markéta A., levý proud – Jakub Š., pravý proud – Vojtěch V. Méně zkušeno družstvo Poníků šlo na řadu jako první. Bohužel zaváhání na béčkách a nutný zásah strojníka znamenal neplatný pokus.

Druhé družstvo Koní ve složení: koš – Markéta Š., savec – Eliška V., béčka – Karolína V., rozdělovač – Daniel V. a Robin T., levý proud – Matyáš D., pravý proud – Jakub Z. svými zkušenostmi nemělo na nervozitu nárok. Bohužel delší nástřik na pravém proudu znamenal čas 30,18 sekund.

Po prvních pokusech mladších přišel na řadu pokus starších žáků ve složení: koš – Nicola P., savec – Klára F., strojník – Daniela Š., béčka – Štěpán Š., rozdělovač – Ondřej F. , levý proud – Zdeněk H., pravý proud – Lukáš V. Bohužel zaváhání na startu, kdy strojník upadl a problém s namontováním koše znamenal výsledný čas okolo 31 sekund.

Následovala změna dráhy, kdy Poníci svůj první neplatný pokus značně zlepšili. Bohužel došlo k pádu závodníka na levém proudu, nicméně pokus byl v čase 42,70 sekund dokončen a uznán platným. Výsledný čas znamenal celkové 14. místo. Na stejnou dráhu se o několik týmů později postavilo družstvo Koní. Bylo co napravovat a naši zkušení závodníci se nedali zahambit. Konečný čas 23,61 sekund byl nejlepším v kategorii mladších žáků a znamenal celkové 1. místo.

Druhý pokus starších žáků bohužel nepřinesl zlepšení. Opět došlo k zaváhání na koši a i přes pěkný nástřik obou proudařů se časomíra zastavila opět na čase přes 30 sekund. Výsledkem bylo 15. místo.

Na závěr došlo také k vyhodnocení okresního kola hry Plamen, předání medailí a pohárů.

Předání cen za 1. místo v okresním kole hry Plamen kategorie mladší žáci
Předání cen za 1. místo v závodě mladých hasičů ve Dnešicích
Předání cen za 2. místo v okresním kole hry Plamen kategorie starší žáci

VIII. ročník “O putovní pohár starosty SDH“

19.6.2021

V sobotu naše družstvo žen vyrazilo na první závody sezóny do Dnešic. Závodilo se v disciplíně požární útok na dvě hadice B a nástřikové terče. Disciplína probíhala ve dvou pokusech a výsledné časy se sčítaly. Žákava šla na řadu jako druhá a nebyl tedy prostor pro nervozitu.

Družstvo nastoupilo ve složení: strojník – Veronika T., savec – Lucie H., koš – Anna H., béčka – Anna Š., rozdělovač – Michaela H., levý proud – Karolína P., pravý proud – Lucie H. Při prvním pokusy byl zapsán čas 25,14 sekund. Bohužel druhý pokus se nepovedl podle představ. Zaváhání na koši a rozpojený spoj do stroje znamenal neplatný pokus. V takových případech je pokus hodnocen nejhorším časem dosaženým v daném kole + 5 sekund. Zapsán byl tedy čas 36,65 sekund. Součet těchto časů znamenal celkové 2. místo.

První pokus

Okresní kolo hry Plamen 2021

29. – 30.5.2021

V letošním roce se mladí hasiči dočkali alespoň malé náplasti na neuskutečněné jarní závody a nejednalo se o nic menšího než zeštíhlenou verzi okresního kola hry Plamen. V aktuálním zvláštním ročníku byl zrušen závod požárnické všestrannosti a obě disciplíny CTIF. I přesto bylo velmi náročným úkolem se za 3 týdny v aktuálním vrtkavém počasí připravit na štafetu požárních dvojic, štafetu 4 x 60 metrů a požární útok.

Sobota 29. května patřila na stadionu ve Stodě starším žákům a nechyběli ani žákavští hasiči. Po velmi slibných výsledcích z tréninků byly ambice velmi vysoké. Hned v první disciplíně štafetě požárních dvojic žákavští excelovali a jejich čas 57,79 s. nenašel přemožitele a znamenal první místo v disciplíně. Následující štafeta 4 x 60 metrů se žákavským vydařila také bez problémů a dosažený čas 43,94 s. znamenal druhé místo v disciplíně pouhou půl vteřinu za vítězným Letkovem. Rozhodující disciplínou se tak stal požární útok. Bohužel při přípravě a zkoušce náběhu došlo k pádu jedné ze závodnic, která byla tímto značně otřesena, ale i přesto se postavila na start. I požární útok se podařilo odběhnout bez větších problémů, ale delší plnění terče na jednom z proudů zastavilo časomíru na hodnotě 26,65 s., což nestačilo pouze na družstvo Letkov. Žákavští starší žáci v okresním kole skončili velmi těsným výsledkem na celkovém 2. místě z 12 soutěžních kolektivů.

V neděli na stejném místě poměřila své dovednosti družstva mladších žáků. Ani zde nechyběli žákavští hasiči, kteří se na start postavili jako 7. z celkem 9 družstev. Nervozita byla velmi značná jak u závodníků, tak i trenéra. Krátce po příjezdu a rozběhání už stálo všech devět členů na startu štafety požárních dvojic. Rychlejší štafeta po drobných komplikacích proběhla cílovou branou v čase 80,68, což bylo trošku za očekáváním, ale stačilo to na 3. místo v disciplíně, což nebylo zas tak zlé. Ve štafetě 4 x 60 metrů již ze všech nervozita spadla a všichni své úkoly provedli s maximálním nasazením a dosažený čas 58,00 s. ten den nenašel přemožitele. Před závěrečným požárním útokem došlo k závadě na jednotném stroji a menší prodlevě. I přes to vyběhlo družstvo ze stranu v plné koncentraci a předvedlo vydařený útok a oba terče se povedlo naplnit v čase 31,52 s. K překvapení všech členů družstva tento čas stačil na celkové vítězství v požárním útoku a zároveň posadil žákavšké mladší žáky na nejvyšší stupínek v celkovém hodnocení. Mladším žákům SDH Žákavá se tak poprvé v historii tohoto družstva podařilo zvítězit v okresním kole hry Plamen.

Výtvarná soutěž Požární ochrana očima dětí a mládeže 2021

Naši mladší žáci se jako každý rok zúčastnili výtvarné a literární soutěže Požární ochrana očima dětí a mládeže. Soutěž probíhá celorepublikově a nejlepší práce postupují do okresního kola, dále pak do krajského kola a nakonec do kola celorepublikového. Výtvarné práce našich dětí spadaly do kategorií M2 (mateřská škola), ZŠ1 (1. -3. třída) a ZŠ2 (4. a 5. třída).

S radostí můžeme oznámit, že v kategorii M2 v okresním kole obsadila 1. místo Aneta Zelená z našeho sboru a postoupila do kola krajského. Tímto moc gratulujeme a v krajském kole držíme palce.

Vítězný obrázek v kategorii M2 Anety Z.