Soutěž sborů X. okrsku v požárním útoku

4.9.2021

Po skončení závodu ZČHL nezačali žákavští hasiči s úklidem hřiště, ale začalo chystání další soutěže sobotního odpoledne, protože v letošním roce mimořádně žákavští hasiči uspořádali soutěž nahrazující tradiční jarní okrskovou soutěž, která v letošním roce neproběhla. S ohledem na časové možnosti bylo zástupci sborů našeho okrsku rozhodnuto, že soutěž bude uspořádána pouze jednokolově v disciplíně požární útok na sklopné terče a 2 hadice „B“ v obou kategoriích. Do této soutěže se přihlásilo celkem 6 družstev mužů a 3 družstva žen.

Žákavské týmy se na start svých pokusů postavily až jako úplně poslední. Nejprve svůj požární útok předvedli muži, kterým se útok povedl až na mírné prostřiky na proudech, ale i přesto se časomíra zastavila na čase 18,53 s. (levý proud 18,28 s.) a tento čas byl nejlepší v kategorii mužů před druhými muži z Milínova s časem 22,76 s. a třetími muži z Borovna s časem 23,00 s.

Domácí ženy si chtěly v okrskové soutěži napravit chuť po nezdaru z předchozích závodů a toto se jim povedlo a s pěkným útokem zakončeným v čase 20,44 s. (pravý proud 19,89 s.) se umístily stejně jako muži na prvním místě. Druhé byly ženy z Milínova s dosaženým časem 26,71 s. a třetí ženy z Hořehled za čas 34,10 s.

Žákavá muži:                                                    Žákavá ženy:

koš: Jakub Diviš                                               koš: Julie Hladíková
savce: Milan Polívka                                      savce: Lucie Horová
stroj: Václav Fiala ml.                                    stroj: Karolína Hamplová
béčka: Marek Fiala                                         béčka: Valerie Zahradníková
rozdělovač: Libor Valeš                                rozdělovač: Michaela Hamplová
pravý proud: Petr Kašpar                            pravý proud: Lucie Hoblová
levý proud: Josef Hora ml.                          levý proud: Anna Hráchová