12. ročník Memoriálu V. Balvína a V. Šneberka 2017

2.9.2017

Před velkou výzvu se postavil náš sbor, když si v loňském roce zažádal o pořádání jednoho ze závodů Západočeské hasičské ligy v požárním útoku. Žádost byla schválena a žákavské hasičské hřiště tak čekalo 13. kolo ZČHL. Ani dlouholeté zkušenosti s pořádáním soutěží nás neuklidnily a přípravy probíhaly již od začátku června, aby vrcholily od poloviny srpna. Páteční přípravy provázel téměř nepřetržitý déšť, který nás ovšem nemohl odradit. V podvečer před samotnou soutěží již na hřišti stály připravené stany, sezení, zázemí bufetu, závodní dráha a vše čekalo na příjezd závodníků a diváků.

Sobotní ráno již bylo na počasí lepší než předešlý den a krátce po 10. hodině dopoledne se začala sjíždět první družstva hasičů. V pravé poledne byla slavnostním nástupem zahájena soutěž. Požární útok prováděný na 3 hadice B a sklopné terče premiérově v rámci závodu ZČHL na žákavské dráze předvedli domácí muži. Závodní aktivita žákavských mužů již bohužel není taková jako před několika lety, a proto byl útok prováděn s větší rozvahou. I přes drobné zdržení levého proudaře na základně se podařilo dokončit útok časem 20,69 s. (levý proud 20,24 s.). Tento čas znamenal pro domácí muže 14. místo v závodě. Žákavské ženy z důvodu nekompletnosti týmu do odpolední soutěže nenastoupily.

Okolo 16. hodiny se družstva závodníků ZČHL pomalu rozjížděla pryč a na hasičském hřišti se vše začalo připravovat na tradiční a oblíbenou noční soutěž O žákavskou bečku. Začátek soutěže byl ve 21:00 hodin.