ZČHL – Štítary

2.7.2023

Z Horní Kamenice přejíždíme se zastávkou na nákup v Horšovském Týnu do Štítar, kde nás čeká tradiční přespávačka a nedělní 5. kolo ZČHL. Než se uložíme ke spánku, čeká nás večerní soutěž pro čtyřčlenná družstva, kde jde především o spoustu zábavy. Naše holky u toho samozřejmě nemůžou chybět a do všech třech disciplín se pouštějí s velkou vervou. V celkovém hodnocení po součtu dosažených časů holky propukají v jásot, protože vítězí v kategorii žen. Nu, říkáme si, že by mohla úspěšná vlna vydržet i do druhého dne a jdeme se ještě chvíli bavit.

Ráno nás ze stanů vytahuje silný vítr zatažená obloha. Jdeme snídat a pomalu se chystat na začátek dnešních závodů. Kategorie žen opět čítá 9 družstev a jejich čas přichází okolo poledne. Oproti dráze v Kamenici je to ve Štítarech lehce do kopce, ale toho se nesmíme bát. Horší jsou ale poryvy větru. Naše holky jdou dnes na základnu jako druhé a není tedy moc času na přemýšlení. Poučeny z předchozího dne si chystají základnu a snad to dnes klapne! Koš a nalévačka opět velmi pěkné a Kája tlačí již vodu do hadic. Lucka sice trošku zaostává za Kájou, ale postupně jí dotahuje a voda a zvuk mašiny je žene k čáře nástřiku, voda na terčích okolo 17,50 s. ale opět fouká vítr a terče nejsou téměř vidět. Lucce se daří terč srazit až v čase 20,94 s., ale Kája ještě bojuje a stanovuje čas pokusu na hodnotu 24,23 s.

Počasí dává zabrat i dalším týmům a tak nás alespoň hřeje pěkný pokus, který je hlavně dokončený a platný. V celkovém hodnocení pak bereme 1 bod do průběžného hodnocení za 7. místo.

Zápisy ze schůzí v roce 2023

22.12.2023 – výborová schůze

Zajištění VVH – 13.01.2024 od 18:00

Příprava VVH proběhne 13.01.2024 od 17:00.

Podklady pro VVH připraví Libor Valeš a vyžádá si aktuální seznam členů od Michaely Bláhové.

Schůzi povede starosta SDH, zprávy si připraví Josef Hora ml. (činnost SDH), Lucie Horová (činnost mladí hasiči), Anna Šlejsková (činnost ženy), Václav Mencl (činnost muži), Václav Fiala ml. (zpráva KRR), Michaela Bláhová (zpráva o hospodaření a plán rozpočtu na rok 2024).

Na VVH se bude podávat sekaná s chlebem (zajistí Jirka a Josef Hora) – 40 porcí.

Pozvánky připraví a členům roznese Libor a Lukáš Valeš.

Josef Hora pozve na VVH zástupce sponzorů (BP stavby, Strojírny Vrága, Alimex Nezvěstice, Autoopravna Krňoul, Elektronické časomíry) –pozvánky pro sponzory připraví Libor Valeš.

Úklid sálu po VVH zajistí Milan Polívka.

Hasičský bál – 26.01.2024 od 20:00

Příprava tomboly proběhne na sále obecního úřadu ve čtvrtek od 17:00. Michaela Bláhová zajistí nákup tří slosovatelných hlavních cen (poukazy).

Oslovení sponzorů:

Milan Polívka – Tom Speed, BP stavby, obecní úřad, WOWOOD (Robert Gross),

Josef Hora – Alimex Nezvěstice, UniBrick, Truhlářství Acer (Ing. Vladimír Dubský), Autoopravna Krňoul, SH Color (František Zápal), Truhlářství Vojtěch Saro, Strojírny Vrága,

Josef Hora ml. – Truhlářství Jan Benetka, Pavel Vyskočil, Jatky Pazdera, Anna Šlejsková.

Plakát vytvoří Lucie Horová, vytiskne Milan Polívka a Josef Hora ml. vyvěsí po okolí.

Pozvánky a vstupenky připraví Libor Valeš (včetně volných vstupenek pro sponzory). Pozvánky a volné vstupenky pro sponzory předá Josef Hora.

Roznesení pozvánek s prodejem vstupenek proběhne 21.01.2024. Pozvánky a vstupenky roznesou Josef Hora / Stanislav Tobrman a Jakub Diviš / Václav Mencl.

Tomboulu prodají a vydají Milan Polívka a Václav Fiala ml.

Úklid sálu zajistí Milan Polívka.

Ostatní:

Na výborové schůzi byl domluven nákup nového rozdělovače.

V roce 2024 budeme pořádat tyto akce:

Hasičský bál 26.01.2024

VVH okrsku 23.02.2024

Velikonoční osmiboj 30.03.2024

Májka 30.04.2024

Hasičský zájezd květen 2024

25. ročník soutěže mladých hasičů 12.05.2024

Memoriál V. Balvína a V. Šneberka a noční soutěž O žákovskou bečku 31.08.2024

Okresní kolo hry ZHVB 12.10.2024

28.09.2023 – členská schůze

Dne 07.10.2023 proběhne od 9:00 brigáda na hasičském hřišti. Všichni členové jsou srdečně zváni.

Starosta sboru zhodnotil pořádané soutěže (memoriál, noční soutěž). Soutěže byly organizačně dobře zajištěné. Zisk ze soutěže byl předán hospodáři SDH.

Členové doporučili zakoupení odpruženého přívěsu, který bude sloužit k převozu požární stříkačky, lavic a stanu na soutěže.

Starosta SDH zajistí členy na odvoz kotle od p. Kasla.

Vedení SDH dostalo nabídku na pořádání jednoho kola extraligy v požárním útoku v roce 2024. Po důkladném zvážení, ke kterému přispěli i divoká prasata, která nám upravila soutěžní dráhu, jsme dospěli k závěru, že v příštím roce nejsme schopni tuto soutěž realizovat. O jedno kolo ZČHL žádat budeme. V případě nezpůsobilosti hasičského hřiště bude soutěž přesunuta do Nezvěstic.

Starosta SDH požádá na obecním zastupitelstvu o příspěvek na úpravu hasičské dráhy. Hasičská dráha musí být upravena do konce října včetně zasetí nové trávy.

26.07.2023 – výborová schůze

Josef Hora ve spolupráci s ostatními členy JSDHO – zásahové vozidlo

 • předělat na novou centrálu,
 • opravit zadní dveře,
 • upravit kohouty u čerpadla,
 • popsat funkce majáku,
 • prozatím vložit starou centrálu do auta.

Josef Hora ml.

 • přihlásit Radka Šafandu do JSDHO, prověřit platnost oprávnění používat pilu.
 • zakoupit pilu a oblečení,
 • proškolit tři členy JSDHO pro používání motorové pily (školení hradí obec).

Milan Polívka

 • zajistit servisní prohlídku Ducata.

Zajištění soutěží v Žákavé (ZČHL, noční)

Muži:

 • 1. místo – 3x basa 12° Plzeň
 • 2. místo – 2x basa 11° G
 • 3. místo – 1x basa 10 °G
 • 4.-5. místo – výběr sládků (7 ks)
 • 6.-15. 6x Kozel 11 + 1x Birell

Ženy:

 • 1. místo – vymyslet (pití / koláč-dort?)
 • 2. místo – vymyslet
 • 3. místo – vymyslet
 • 4.-7. místo – 6x ovocné pivo + ovocný birell

Josef Hora – starosta SDH

 • zajistí pozvání sponzorů (Vrága, Boukal, Gross, Valeš:)),
 • požádá sponzory o peněžní dar (Vrága, Gross, Boukal – asfalt),
 • zajistí osoby do bufetu ZČHL (Standa, Šlouf, Bardoun, babi Boží, Víťa, ženy soutěžní tým),
 • zajistí rozhodčí na terče (okrsek),
 • zajistí komentátorské stanoviště,
 • vyrobí desku s 10 zásuvkami do boudy,
 • zajistí dostatek zásuvek v komentátorském stanovišti, včetně světla,
 • zajistí nádrž s vodou pro mytí kelímků,
 • zajistí 2x barel s vodou (u ToiToi a u bufetu),
 • zajistí udírnu,
 • zajistí popelníky.

Josef Hora ml. – velitel SDH

 • zajistí fotografie Balvín, Šneberk (nejsou k nalezení s putovním pohárem),
 • vyvěsí banner o soutěži (s předstihem),
 • vytvoří pozvánky a rozešle sousedním sborům,
 • přivezení pánve (langoše),
 • stůl na noční soutěž,
 • stůl bufet,
 • stůl k langošům,
 • 9x železná židle,
 • 2x věšák,
 • nákup občerstvení,
 • zajištění cen pro týmy a rozhodčí.

Lucie Horová

 • návrh plakátů,
 • tisk a distribuce plakátů,
 • návrh diplomů, zajištění tisku (Milan),

Libor Valeš

 • pověří Haninu o zajištění osob do bufetu noční soutěž (Valešová, Šimková, Soukup, Soukupová, Vyskočilová, Šlajs + syn)
 • zajistí rozhodčí na ZČHL (hlavní, základna), ostatní z vlastních zdrojů (M. Fiala, Kašpar, Valeš ml., Šimek),
 • vyrobit 10m kabel k časomíře,
 • zajistit časomíru (nová verze, když to stihnu…),
 • zajištění prezence,
 • zajištění výsledků,
 • zajištění aparatury,
 • nákup občerstvení (hodně kávového rumu, vodku),
 • zajištění cen pro týmy a rozhodčí.

Milan Polívka

 • zajistí komentátora,
 • vyrobí 50 porcí těstovinového salátu,
 • zajistí objednání ToiToi.

Marek Fiala

 • příprava dřeva pro gril, do udírny,
 • příprava dřevěných svící 6 ks.

Václav Bardoun

 • kontrola chlazení,
 • doplnění plynových bomb,
 • zapůjčení grilu.

Jakub Diviš

 • medaile.

Ostatní členové

 • příprava soutěže pátek 01.09.2023 od 16:00,
 • odvoz dřeva z parkoviště,
 • postavit stany u dráhy a vedle stříbrné boudy,
 • postavit stan bufet,
 • umístit pánev + přivedení elektriky,
 • umístit udírnu,
 • umístit ledničku pod stan,
 • umístit stoly pro bufet,
 • zavést světlo do stanu pro bufet,
 • 2x barový stůl vedle stříbrné boudy,
 • sety do stanu u dráhy,
 • zavést světlo do lesa,
 • uklidit toalety,
 • pověsit vlajky,
 • úklid bufetu + rozmístění věcí,
 • umístit barel s vodou k ToiToi a k bufetu,
 • rozmístit odpadkové koše,
 • příprava parkoviště (asi ne),
 • svěrovka hasiči k cestě,
 • připravit stupně vítězů (za komentátorské stanoviště),
 • rozměřit dráhu,
 • rozmístit ohradu kolem startu,
 • připravit ceny v hasičárně.

02.05.2023 – členská schůze

Hlavní náplní členské schůze byla příprava soutěže mladých hasič§ O pohár starosty obce Žákava.

Příprava soutěže sobota 13.05.2023 od 17:00 a neděle 14.05.2023 od 07:30.

Kelímky pro soutěžící 10 ks/tým se vydávají u prezence vedoucímu týmu za 500 Kč.

Josef Hora st.

medaile (cca průměr 6-7 cm) a poháry

zjistit nákupy z minulých let

koupit chleba a rohlíky

koupit krabice na dorty

zajistí rozhodčí a jejich pomocníky

Josef Hora, Libor Valeš

Nákup na soutěž v Makru (1x sud piva, 2x malý sud limo, 60x birell plech, klobásy, brambůrky, sladkosti – pavouk, myš apod. + věci do cen). Hodnota ceny pro jeden tým cca 150 Kč.

Zrnková káva, kečup, hořčice, igelitové pytlíky na sladkosti

Lucie Horová

Návrh diplomů zašle Milanovi Polívkovi

Milan Polívka

Tisk diplomů zašle Lucie Horová

Josef Hora

zajistí fotografa

Libor Valeš

2x časomíra

Tisk paragonů, listy pro komentátora, startovní a výsledkové listiny

Zpracování výsledků soutěže + Radyňské ligy (notebook, tiskárna, aparatura)

Hana Valešová

Zajistí obsluhu do bufetu

Humanitární pomoc

1.3.2022

V pondělí 28.2. proběhla v sále našeho obecního úřadu humanitární sbírka na pomoc lidem zasaženým válkou na Ukrajině. Původní plán byl, že věci budou naloženy a odvezeny soukromou osobou, která do místa potřeby vypravuje dodávku.

Zde se ukázalo, že štědrost lidí je obrovská a jedna dodávka nebyla schopna velké množství věcí pojmout. Za to vám všem, kteří jste přispěli patří obrovský dík. Proto se starosta obce a člen SDH Žákavá Milan Polívka spojil s neziskovou organizací na Slovensku a spolu se starostou SDH Žákavá Josefem Horou st. vyrazili dodávkou dobrovolných hasičů v úterý 1.3. vybrané věci předat do záchytného skladu na Slovensku.

Z fotografie je jasné, že vše se do jedné dodávky nevešlo. Proto se Milan Polívka spojil s další organizací v Praze, která pomůže lidem postiženým válkou na Ukrajině tady u nás. Zbylé věci tak byly ve středu 2.3. odvezeny do skladu této organizace v Praze.

Obrovské díky patří všem, kteří se v této těžké situaci snaží jakýmkoliv způsobem pomoci.

Soutěž Nezvěstice – děti

26.9.2021

V neděli jsme vyrazili na dětské závody do sousedních Nezvěstic. Soutěžilo se v požárním útoku na sklopné terče. Každé soutěžní družstvo mělo dva pokusy a počítal se lepší čas. Byly připraveny dvě dráhy a soutěž tak za příjemného počasí pěkně odsýpala.

Soutěž zahájila kategorie mladších žáků čítající 6 kolektivů a žákavští se na start postavili jako poslední. V družstvu na poslední chvíli došlo ke změně na postu pravého proudu, kde za zkušeného Jakuba Zeleného zaskočil zkušenosti teprve sbírající Vojta Vrága. Zřejmě nervozita nedovolila všem členům družstva podat svůj obvyklý výkon a útok po značném prostřiku obou proudařů zastavil časomíru na hodnotě 22:99 s., což po prvním kole znamenalo 4. místo a nespokojenost. Bohužel v druhém kole došlo k velkému zaváhání košařky Markéty Šimkové a ani pěkný sestřik nezachránil tento útok, který skončil v čase 23:18 s., družstvu se tak nepodařilo vylepšit svůj čas a po zlepšení hasičů z Nepomuka žákavští mladší žáci skončili na celkovém 5. místě.

V kategorii starších bylo přihlášeno celkem 12 družstev a i konkurence tak byla značně vyšší. Žákavští se na start svého pokusu postavili jako 9. a ani jim se v prvním kole nevyhnuly problémy se sražením terčů a po značeném prostřiku dokončili svůj útok v čase 18:72 s. Před druhým pokusem v týmu vládla značná nervozita, ale ta při startovním výstřelu ze všech spadla a útok se rozbíhal velmi pěkně. Bohužel levý proudař Zdeněk Hora se opět nevyvaroval mírnému prostřiku, který jejich pokus ukončil v čase 16:54 s. a tento posunul žákavské starší žáky na celkové 3. místo v soutěži.

družstvo mladších žáků:
koš: Markéta Šimková, savec: Eliška Vyskočilová, béčka: Karolína Valešová, rozdělovač: Daniel Vaneš a Miloš Zahradník, pravý proud: Vojtěch Vrága, levý proud: Matyáš Dupal

družstvo starších žáků:
koš: Štěpán Šimek, savec: Klára Fialová, stroj: Nicol Polívková, béčka: Ema Karasová, Valerie Zahradníková, rozdělovač: Ondřej Fiala, pravý proud: Lukáš Valeš, levý proud: Zdeněk Hora

Soutěž mladých hasičů v Dolní Lukavici

19.9.2021

V neděli 19.9. se naše děti vydaly na závody do Dolní Lukavice. Soutěžilo se v disciplíně požární útok dle pravidel hry Plamen na sklopné terče. Pravidla povolovala start ročníků 2010 v kategorii mladší a ročníků 2006 v kategorii starší. Na fotbalové hřiště se sjelo 10 družstev starší kategorie a šest družstev kategorie mladší.

V kategorii mladších jsme měli zastoupení hned dvakrát. Poníci nastoupili ve složení: koš – Filip Š., savec – Alena Z., béčka – Aneta Z., rozdělovač – Markéta A. a Viktorie D., levý proud – Jakub Š. a pravý proud – Vojtěch V. První pokus našeho méně zkušeného družstva v kategorii mladší poznamenalo zaváhání na rozdělovači a zapsání času okolo 30 vteřin. Druhý pokud zaznamenal zaváhaní na koši, kdy košař na značně podmáčeném terénu uklouzl, ale i tak zapsali poníci lepší čas okolo 27 vteřin a konečné 4. místo.

Družstvo koní nastoupilo ve složení: koš – Markéta Š., savec – Eliška V., béčka – Karolína V., rozdělovač – Daniel V. a Miloš Z., levý proud – Jakub Z. a pravý proud – Matyáš D. První pokus znamenal fatální zaváhání na rozdělovači a naše zkušenější družstvo si zapsalo NP. Pro mnohé ze závodníků se jednalo o velice nestandartní situaci. Druhý pokud vyšel o mnoho lépe. Prostřik na pravém proudu znamenal čas okolo 22 vteřin a konečné 3. místo.

Přípravě na tyto závody věnovali mladí hasiči pouze jeden trénink a výsledek tomu jasně odpovídá.

V kategorii starších bylo družstvo k prvnímu pokusu nastoupeno ve složení: koš – Nicola P., savec – Klára F., stroj – Daniela Š., béčka – Ema K., rozdělovač – Ondřej F., levý proud – Zdeněk H. a pravý proud – Lukáš V. Stejně jako mladším ani starším se první pokus nevydařil a s časem okolo 18 vteřin nebyli spokojeni. Druhý pokus proběhl v pozměněném složení: koš – Štěpán Š., savec – Klára F., stroj – Daniela Š., béčka – Valerie Z., rozdělovač – Ondřej F., levý proud – Zdeněk H. a pravý proud – Lukáš V. Tato sestava nezaváhala a čase 17,13 vteřin znamenal konečné 1. místo.

Prodej dopravního automobilu Avia Furgon

Po dlouhých 18 letech, kompletní přestavbě, tisících naježděných kilometrech, spoustě zábavy ale jen minima starostí se dne 13. září 2021 uzavřela společná kapitola hasičů ze Žákavé a jejich dopravního automobilu Avia Furgon.

Jelikož sbor obdržel v rámci dotací nový dopravní automobil Fiat Ducato, nebylo již pro Furgona místo a ani využití, a proto bylo rozhodnuto o jeho prodeji. Na inzerát se téměř ihned ozval zájemce pan Marušák z obce Brod nad Dyjí na jižní Moravě. Jako hlavní důvod potřeby uvedl začínající činnost s dětmi, což  bylo rozhodující při dalším jednání, které bylo velmi rychlé, a po necelém týdnu si zájemce pro vozidlo přijel. Po prohlídce a převedení vozidla v registru vozidel nový majitel odjel s Furgonem po ose do jeho nového domova.

Tímto chci poděkovat našemu Furgonu, za dlouhá léta jeho věrné služby a přeji mu, ať dělá stejnou radost ještě dlouhé roky ve svém novém domově.

Výjezd jednotky 10.7.2021

V dopoledních hodinách v sobotu 10. července se obcí rozezněla siréna a členy jednotky sboru svolávaly sms zprávy o stoupajícím kouři někde v okolí lesa Sváreč a areálu firmy Alimex. Odjezd jednotky ze základny byl velmi rychlý, ale již při výjezdu z obce směrem na uvedené místo situace začala napovídat, že se bude jednat o planý poplach. Stoupající kouř byl lokalizován u rekreační chaty E 141 u potoka Bradava, kde majitel chaty s přáteli prováděl úklid po čtvrteční bouřce a při tomto pálili větve a zbytky stromů. I přes rychlou informaci operačnímu středisku HZS na místo dorazila ještě jednotka ze sousedních Nezvěstic a profesionální hasiči ze stanice Plzeň-Slovany. Majitel chaty byl poučen o povinnosti každé pálení nahlásit na linku 150 nebo na internetových stránkách www.hzscr.cz. Před odjezdem z místa byl velitel jednotky osloven majitelem sousední chaty, zda by bylo možné odčerpat vodu z jeho sklepa . Jednotka tak nevyjela zcela zbytečně a za využití plovoucího a kalového čerpadla odčerpala vodu ze zatopeného sklepa příslušné chaty.

Nové vozidlo – Fiat Ducato

Ve středu 30.června 2021 došlo k předání nového dopravního automobilu JSDHO Žákavá. Jednalo se o dodávkové vozidlo Fiat Ducato, které obci dodala a dle požadavků upravila firma NH Car Praha. Vozidlo bylo z větší části uhrazeno z dotací poskytaných ministerstvem vnitra ČR a Plzeňským krajem a z části z obecního rozpočtu obce Žákavá. Nové vozidlo si v autosalonu osobně převzal starosta obce Milan Polívka a velitel jednotky Josef Hora ml.

Okresní kolo hry Plamen 2021

29. – 30.5.2021

V letošním roce se mladí hasiči dočkali alespoň malé náplasti na neuskutečněné jarní závody a nejednalo se o nic menšího než zeštíhlenou verzi okresního kola hry Plamen. V aktuálním zvláštním ročníku byl zrušen závod požárnické všestrannosti a obě disciplíny CTIF. I přesto bylo velmi náročným úkolem se za 3 týdny v aktuálním vrtkavém počasí připravit na štafetu požárních dvojic, štafetu 4 x 60 metrů a požární útok.

Sobota 29. května patřila na stadionu ve Stodě starším žákům a nechyběli ani žákavští hasiči. Po velmi slibných výsledcích z tréninků byly ambice velmi vysoké. Hned v první disciplíně štafetě požárních dvojic žákavští excelovali a jejich čas 57,79 s. nenašel přemožitele a znamenal první místo v disciplíně. Následující štafeta 4 x 60 metrů se žákavským vydařila také bez problémů a dosažený čas 43,94 s. znamenal druhé místo v disciplíně pouhou půl vteřinu za vítězným Letkovem. Rozhodující disciplínou se tak stal požární útok. Bohužel při přípravě a zkoušce náběhu došlo k pádu jedné ze závodnic, která byla tímto značně otřesena, ale i přesto se postavila na start. I požární útok se podařilo odběhnout bez větších problémů, ale delší plnění terče na jednom z proudů zastavilo časomíru na hodnotě 26,65 s., což nestačilo pouze na družstvo Letkov. Žákavští starší žáci v okresním kole skončili velmi těsným výsledkem na celkovém 2. místě z 12 soutěžních kolektivů.

V neděli na stejném místě poměřila své dovednosti družstva mladších žáků. Ani zde nechyběli žákavští hasiči, kteří se na start postavili jako 7. z celkem 9 družstev. Nervozita byla velmi značná jak u závodníků, tak i trenéra. Krátce po příjezdu a rozběhání už stálo všech devět členů na startu štafety požárních dvojic. Rychlejší štafeta po drobných komplikacích proběhla cílovou branou v čase 80,68, což bylo trošku za očekáváním, ale stačilo to na 3. místo v disciplíně, což nebylo zas tak zlé. Ve štafetě 4 x 60 metrů již ze všech nervozita spadla a všichni své úkoly provedli s maximálním nasazením a dosažený čas 58,00 s. ten den nenašel přemožitele. Před závěrečným požárním útokem došlo k závadě na jednotném stroji a menší prodlevě. I přes to vyběhlo družstvo ze stranu v plné koncentraci a předvedlo vydařený útok a oba terče se povedlo naplnit v čase 31,52 s. K překvapení všech členů družstva tento čas stačil na celkové vítězství v požárním útoku a zároveň posadil žákavšké mladší žáky na nejvyšší stupínek v celkovém hodnocení. Mladším žákům SDH Žákavá se tak poprvé v historii tohoto družstva podařilo zvítězit v okresním kole hry Plamen.

Výtvarná soutěž Požární ochrana očima dětí a mládeže 2021

Naši mladší žáci se jako každý rok zúčastnili výtvarné a literární soutěže Požární ochrana očima dětí a mládeže. Soutěž probíhá celorepublikově a nejlepší práce postupují do okresního kola, dále pak do krajského kola a nakonec do kola celorepublikového. Výtvarné práce našich dětí spadaly do kategorií M2 (mateřská škola), ZŠ1 (1. -3. třída) a ZŠ2 (4. a 5. třída).

S radostí můžeme oznámit, že v kategorii M2 v okresním kole obsadila 1. místo Aneta Zelená z našeho sboru a postoupila do kola krajského. Tímto moc gratulujeme a v krajském kole držíme palce.

Vítězný obrázek v kategorii M2 Anety Z.