Brigáda

28.8.2022

V neděli 28. srpna od 9 hodin byla pro členy sboru svolána brigáda na hasičském hřišti, která měla za úkol pokácet v lesíku u hřiště stromy napadené kůrovcem, které hrozily pádem na hřiště nebo cestu vedoucí okolo hřiště. Za účasti 8 brigádníků byly pokáceny v průběhu dopoledne a části odpoledne téměř všechny napadené stromy, které byly z části rozřezány na palivo a kmeny větších stromů ponechány v délkách 4 metrů pro případné zpracování na stavební dřevo.


Účast na brigádě: Josef Hora, Josef Hora ml., Zdeněk Hora ml., Libor Valeš, Lukáš Valeš, Marek Fiala, Jakub Diviš, Petr Kašpar

Obnova lávky přes Bradavu

23.4.2022

V sobotu odpoledne byla ze strany členů SDH Žákavá provedena brigáda pro obec na obnově dřevěné lávky přes Bradavu směrem od mlýna do lesa Sváreč, která byla zničena v loňském roce vyvráceným stromem. Na připravené klády byla položena guma pro ochranu dřeva a připevněna prkna a připraveny nášlapy z obou stran, které ale ještě nejsou osazeny. Dokončení lávky bude provedeno v následujících dnech a lávka tak bude zase moci sloužit všem spoluobčanům.brigáda pro obec na obnově dřevěné lávky přes Bradavu směrem od mlýna do lesa Sváreč, která byla zničena v loňském roce vyvráceným stromem. Na připravené klády byla položena guma pro ochranu dřeva a připevněna prkna a připraveny nášlapy z obou stran, které ale ještě nejsou osazeny. Dokončení lávky bude provedeno v následujících dnech a lávka tak bude zase moci sloužit všem.

Účast na brigádě: Milan Polívka, Václav Bardoun, Libor Valeš, Petr Kašpar, Jiří Kašpar, Petr Boukal

Ukliďme okolo Žákavé 2022

9.4.2022

V sobotu ve 13 hodin jsme se, i přes nepřízeň počasí, sešli před hasičárnou, aby jsme se zúčastnili již po několikáté akce Ukliďme Česko (Ukliďme okolo Žákavé), kterou u nás v obci pořádal obecní úřad. Vybaveni igelitovými pytli jsme se rozdělili do skupin a vyrazili projít přidělenou trasu. Většinu účastníků této akce zastupovali naši mladí hasiči, kteří se po skupinkách zaměřili na úklid středu obce a poté cyklostezky směrem na Nezvěstice a břehů podél potoka Bradavy a řeky Úslavy a u křižovatky „U Apoleny“ na silnici č. 19, kde bylo opravdu co sbírat. I přes nevlídné počasí se podařilo odvést kus práce a naše obec a její okolí vypadá zase o něco lépe.

Děkujeme všem, kteří se této akce zúčastnili.

Brigáda na hasičském hřišti

26.3.2022

V sobotu 26. března od 9 hodin proběhla letošní první brigáda na hasičském hřišti. Hlavní náplní brigády byla příprava hřiště pro tréninkovou činnost mládeže, která se po zimním období přesouvá opět ven a začíná nabírat na intenzitě. Účastníky brigády byla shrabána celá plocha hřiště, na které bylo velké množství větví, šišek, listí. Dále byla za pomoci Karla Benedikta zavezena propadlina v zadní části hřiště a tato byla následně oseta novou trávou. Dále byly po zimě vyklizeny všechny skladovací prostory a prostory pro zázemí. Brigády se zúčastnili zástupci družstev mužů, žen i dětí.

Brigáda pro OÚ Žákavá

V neděli 27. února v dopoledních hodinách byla na žádost starosty obce provedena ze strany členů SDH Žákavá brigáda při opravě vrat jedné z garáží v areálu bývalého zemědělského družstva. Během brigády byla odstraněna a rozebrána stará vrata a osazena nová vrata.

Sázení stromů 2021

21.11.2021

Stejně jako v loňském roce i letos jsme se zúčastnili akce sázení stromů do krajiny. Kde jsme v loňském roce skončilo, tak jsme plynule navázali. Zasazeno bylo dalších 30 ovocných stromů (ořech vlašský, slivoň, lískový ořech, třešeň, hrušeň a jabloň).

Sraz byl před devátou hodinou u hasičárny. I přes chladnější počasí nám práce šla od ruky a okolo dvanácté hodiny byly stromy zasazeny, uvázány a oploceny. Pokud se akci podaří uspořádat i v příštích letech, můžeme se těšit, že cesta mezi Žákavou a Milínovem bude kompletně lemována ovocnými stromy.

Brigáda hasičské hřiště

1.7.2021

Na čtvrtek 1. července byla narychlo svolána brigáda na hasičském hřišti, kde bylo třeba odstranit následky úterní bouřky. Největší škody utrpěla garáž sloužící k uskladnění překážek, na kterou padly tři smrky a její zadní část značně poškodily. Na pomoc při odstranění spadlých stromů přijel se svým jeřábem pan Benedikt ze Žákavé. Stromy byly postupně rozřezány a vytaženy ven. Následně byla garáž vyklizena. Zároveň byla uklizena celá plocha hasičského hřiště od velkého množství napadaných větví a listí.

Práce na hasičském hřišti – jaro 2021

I přes nulovou tréninkovou činnost žákavských hasičů jejich hřiště nezahálí a prochází úpravami zázemí i dráhy. Od začátku března bylo provedeno několik brigád, během kterých byly provedeny následující úpravy:

  • pokácení stromů napadených kůrovcem
  • podzemní rozvod elektřiny a časomíry v celé délce závodní dráhy
  • přemístění sloupu s osvětlením dráhy z prostoru hřiště na jeho okraj u lesa
  • vytvoření drenáží v zadní části dráhy u terčů
  • odstranění nevyužívaného stanoviště pro komentátora umístěného na střeše bufetu

Dokončení výměny střechy na hasičské zbrojnici

24.10.2020

V sobotu 24. října byla naplánována další brigáda, která byla pokračováním ve výměně střešní krytiny nad celou hasičskou zbrojnicí. Z minulé brigády bylo již připraveno kompletní laťování a náplní brigády byla pokládka nové plechové krytiny – imitace střešních tašek. I díky obědu, který zařídil starosta obce, šla práce dobře od ruky a do podvečera se podařilo střechu kompletně pokrýt a osadit i většinu lemovacích plechů. Již zbývají pouze drobné dodělávky, které budou provedeny v následujících dnech.

Brigáda hasičské hřiště

6.7.2020

V pondělí ráno se sešlo několik členů SDH na brigádě na hasičském hřišti. Cílem brigády bylo přemístění betonových bloků sloužících k upevnění terčů na požární útok. I přes občasné přeháňky se podařilo odpracovat všechny práce dle původního plánu a dráha pro požární útok na 2 i 3 hadice B je připravena k tréninkům i závodům na konci srpna.

Zleva: Petr B., Milan P., Libor V., Petr K., Martin K.
Vepředu: Josef H. nejm.
Fotil. Josef H. ml.