Jarní část celorepublikové hry Plamen – okresní kolo

21.5.2016

V sobotu 21.5. v 9 hodin začal závod, který je považován za vrcholnou akci celé hasičské sezony mladých hasičů. Jednalo se o okresní kolo celorepublikové hry plamen, které v letošním roce uspořádal na svém hasičském hřišti sbor dobrovolných hasičů ze Štěnovického Borku. Náš sbor se těchto závodů zúčastnil opět s družstvem starších i mladších žáků.

Na závodech se soutěžilo v několika disciplínách. Mladší žáci se zúčastnili štafety 4×60 metrů, štafety požárních dvojic a požárního útoku. Starší žáci měli navíc ještě štafetu CTIF a útok CTIF.

Mladší žáci zahájili závody štafetou 4×60 metrů, která se běžela na dva rozběhy, kdy se počítal lepší čas. Již první rozběh se vydařil nad očekávání a bez jediného trestného bodu nebo chyby dosáhlo družstvo pěkného času. Druhý rozběh měl horší čas, a proto se do pořadí počítal čas z prvního rozběhu. Čas 65,14 s znamenal čtvrté místo v této disciplíně.

Zleva: Zdeněk H., Ondřej F., Klára F., Alex V., Daniel V., Petr V., Lukáš V., Matěj Č., Eliška Š., Daniel B.

Druhou disciplínou byla štafeta požárních dvojic, která byla opět prováděna dvěma družstvy, která zde běžela současně, a opět se počítal čas lepšího rozběhu. Čas lepšího rozběhu byl změřen na hodnotu 97,52 s. Tento čas bohužel ve velké konkurenci na této disciplíně znamenal deváté místo.

Poslední disciplínou a to v požárním sportu disciplínou královskou byl požární útok prováděný na nástřikové terče o objemu nádrže 10 l. I požární útok byl prováděn dvakrát a počítal se lepší čas. Družstvo mladších žáků do útoku startovalo jako předposlední. Na taktizování ovšem nebyl čas a jediným úkolem bylo dosáhnout co nejlepšího času. Celé družstvo se tohoto úkolu zhostilo opravdu zodpovědně a v prvním kole zastavilo časomíru na hodnotě 30,29 s, což bylo velmi milým překvapením pro všechny z týmu i žákavské trenéry a fanoušky. Tento čas navíc znamenal průběžné třetí místo v této disciplíně. Do druhého kola šel tým s odhodláním zkusit svůj první čas ještě vylepšit a toto se jim skutečně povedlo. Čas z druhého kola měl hodnotu 30,12 s a družstvo si jím pojistilo výsledné třetí místo v této disciplíně.

Celkové hodnocení okresního kola hry Plamen se sestavuje součtem bodů za umístění v jednotlivých disciplínách, do kterých se počítá i podzimní část – závod požární všestrannosti. Body za podzimní část našemu týmu pokazily velice pěkné výsledky z jarní části, ale i přesto se družstvo v celkovém hodnocení umístilo na pěkném 7. místě ze 14 zúčastněných družstev.

Starší žáci začínali závody štafetou CTIF a tato se jim vydařila bez trestných bodů i chyb, kdy čas lepšího ze dvou prováděných rozběhů byl 72,08 s a v této disciplíně znamenal čtvrté místo.

Dále měli na programu štafetu 4×60 metrů, při které družstvo ovšem opustilo štěstí a v prvním rozběhu se nepodařilo závodníkovi na posledním úseku včas zapojit proudnici, což znamenalo neplatný pokus tohoto rozběhu. Druhému rozběhu se podařilo štafetu úspěšně dokončit, ale čas 61,62 s stačil v této disciplíně až na jedenácté místo.

Jako třetí čekala starší žáky disciplína útok CTIF. Tato disciplína je velice náročná, neboť na její dráze je potřeba překonávat překážky, natahovat hadicové vedení, provádět nástřik na terč pomocí džberové stříkačky, vázat uzle a přiřazovat technické prostředky podle jejich značek. Čas pokusu byl 77,34 s, ale k tomuto času bylo bohužel přičteno 20 s za nepřekonání jedné z překážek dvěma členy a poté ještě 10 s za špatně uvázaný uzel. Výsledný čas 107,34 s znamenal sedmé místo.

Ve štafetě požárních dvojic asi v závodnících ještě přetrvávalo zklamání z předešlých disciplín a dosažený čas lepšího rozběhu 69,97 s znamenal šesté místo v této disciplíně.

Stejně jako v kategorii mladších i starší žáci závody zakončili požárním útokem. První kolo strojník pojal zřejmě jako zahřívací a s přidáním plynu nechvátal. Čas 35,83 s nebyl žádným pěkným výsledkem a znamenal průběžné páté místo po prvním kole. Druhý pokus byl již o poznání lepší a potřebný objem v terčích zastavil časomíru na čase 26,38 s a to znamenalo celkové druhé místo v požárním útoku, čímž si starší žáci spravili na závěr závodů chuť. V celkovém hodnocení okresního kola hry Plamen se po součtu všech bodů umístilo družstvo starších žáků SDH Žákavá na 7. místě z 12 družstev.