Výlet do Západočeského muzea

29.5.2016

Zleva: Alex V., Štěpán Š., Daniel V., Petr V., Eliška Š., Zdeněk H., Lukáš V., Lucie H.
Zleva: Petr V., Lukáš V., Zdeněk H., Štěpán Š., Lukáš V., Eliška Š., Daniel V.
Zleva: Lukáš V., Petr V., Daniel V., Eliška Š., Alex V., Zdeněk H.