Halová soutěž Oplot

19.3.2016

V sobotu 19. března zahájily naše děti prvními závody soutěžní sezónu 2016 již tradičně soutěží v Oplotu. Soutěž pořádá tamní sbor v sokolovně a jedná se o modifikaci závodu požární všestrannosti a útoku CTIF. První disciplínou je běh přes překážky zakončený vázáním uzlů a konečným nástupem. Během absolvování celé dráhy se týmu měří čas, ke kterému se přičítají trestné minuty za nesplněné úkoly (nepřekonání překážky, špatně uvázaný uzel). Dále družstvo obchází jednotlivá stanoviště, kde postupně plní úkoly topografie (orientace mapy buzolou, určení azimutu buzolou, poznávání topografických značek), požární ochrany (určování vhodných a nevhodných hasicích prostředků na různé látky, poznávání hasičského náčiní podle značek) a základů první pomoci. Za každé chybně splněné zadání těchto stanovišť se družstvu přičítají trestné minuty k času z překážkové dráhy.

Starší žáci (v levo nahoře): Anežka P., Adam S., Lucie H., Aleš H., Lucie V., Julie H., Nicol P.
Mladší žáci (v levo dole): Daniel V., Klára F., Petr V., Lukáš V., Zdeněk H.

Náš sbor na soutěž vyslal jedno družstvo mladších a jedno starších dětí. Druhé družstvo starších dětí se zúčastnilo závodu mimo soutěž.

Družstvo mladších žáků, zdecimované nemocemi členů a poskládané provizorně na poslední chvíli, bohužel nabralo vysoký čas a hodně trestných bodů již na první disciplíně, kde je provázela i celkem smůla, když si nejmladší členka družstva vylosovala nejtěžší uzel ze všech. Statečně se potýkala s jeho uvázáním, ale bohužel se to nepodařilo ke spokojenosti rozhodčích. Závodníci ovšem nevěšeli hlavy a na dalších disciplínách již chybovali jen málo. Bohužel jim to stačilo na 13. místo z celkového počtu 15 družstev mladších.

Družstvo starších žáků poznamenala také marodka a odrazilo se to i na jejich výkonu. Překážkovou dráhu sice dokončili v třetím nejlepším čase závodu, ale nabrali zde tři trestné minuty. Další ztrátou bylo chybné určení azimutu, které znamenalo dalších 5 trestných minut navíc. V dalších disciplínách již byli bezchybní, ale ani to nestačilo na lepší než 10. místo z 20. zúčastněných družstev.

Druhé družstvo starších žáků účastnící se závodu mimo soutěž si vedlo lépe než jejich kolegové, i když mělo o něco horší čas na překážkové dráze, v dalších disciplínách chybovalo pouze jednou za jednu trestnou minutu a s výsledným časem by skončilo v hodnocení soutěže na 5. místě.