15th Symposium of International Youth Leader Commission

17.5. – 21.5.2023

Ve dnech 17.5. – 21.5.2023 se konalo 15. sympozium Mezinárodní komise mládeže CTIF v Chorvatsku. Tohoto sympozia se za Českou republiku zúčastnili zástupci SDH Žákava z řad mladých hasičů i funkcionářů sboru. Jmenovitě šlo o Nicol Polívkovou, Ondřeje Fialu a Zdeňka Horu v doprovodu dospělých zástupců sboru Josefa Hory a Václava Fialy. Na cestu jsme se vydali ve čtvrtek 18.5.2023 v brzkých ranních hodinách a po cca jedenácti hodinách jsme dorazili do kempu mladých hasičů v Chorvatském přímořském městečku Fažana nedaleko města Pula. Po ubytování a rozkoukání následovala procházka po okolí kempu a okamžité zapojení dětí do sportovních aktivit se zahraničními kamarády.

Druhý den již následoval oficiální program sympozia, kde byla představena prezentace kolegů z Finska se zaměřením na požární bezpečnost a prevenci mladistvých nesoucí název programu NOUHÄTÄ, což znamená v překladu „žádnou paniku při zdolávání kritických situací“. V tomto duchu se nesl celý den, kdy byli mladí hasiči a jejich vedoucí rozděleni do skupin a plnili úkoly v podobě testů, ale i nácviku modelových situacích, jak se zachovat a řešit problémy. Tyto týmy byly vytvořeny jako mezinárodní s tím, že zde měl zastoupení vždy jeden člen dané země a bylo překvapivé zjištění, jak i děti dokáží komunikovat v anglickém jazyce při řešení jednotlivých úkolů a pracovat společně i přes jistou jazykovou bariéru k úspěšnému vyřešení situace.

V odpoledních hodinách byl na programu společný výlet lodí na nedaleký ostrov Brijuni, který je veden jako národní park s muzei a lokální zoo.

Následující den byly na pořadu dne prezentace jednotlivých národností se zaměřením na práci mladých hasičů. V odpoledních hodinách jsme navštívili nedaleký jeskynní komplex s odborným výkladem. Na ukončení celého sympozia byla uspořádána společná barbecue party, která se nesla v přátelském duchu a společném povídání o činnosti jednotlivých sborů napříč národnostmi. Bylo zajímavé při rozhovorech s dospělými účastníky z ostatních zemí zjištění, že vlastně všichni při práci s mládeží a chodem sboru řešíme stejné problémy a každodenní starosti bez ohledu na to, z jaké země kdo je. Nejvíce si tento kemp ale užily děti, které okamžitě zapadly mezi své teď již kamarády z ostatních zemí a podílely se jak na sportovních, tak i společenských aktivitách.

V neděli ráno nás čekala již jen snídaně a odjezd domů.