15th Symposium of International Youth Leader Commission

17.5. – 21.5.2023

Ve dnech 17.5. – 21.5.2023 se konalo 15. sympozium Mezinárodní komise mládeže CTIF v Chorvatsku. Tohoto sympozia se za Českou republiku zúčastnili zástupci SDH Žákava z řad mladých hasičů i funkcionářů sboru. Jmenovitě šlo o Nicol Polívkovou, Ondřeje Fialu a Zdeňka Horu v doprovodu dospělých zástupců sboru Josefa Hory a Václava Fialy. Na cestu jsme se vydali ve čtvrtek 18.5.2023 v brzkých ranních hodinách a po cca jedenácti hodinách jsme dorazili do kempu mladých hasičů v Chorvatském přímořském městečku Fažana nedaleko města Pula. Po ubytování a rozkoukání následovala procházka po okolí kempu a okamžité zapojení dětí do sportovních aktivit se zahraničními kamarády.

Druhý den již následoval oficiální program sympozia, kde byla představena prezentace kolegů z Finska se zaměřením na požární bezpečnost a prevenci mladistvých nesoucí název programu NOUHÄTÄ, což znamená v překladu „žádnou paniku při zdolávání kritických situací“. V tomto duchu se nesl celý den, kdy byli mladí hasiči a jejich vedoucí rozděleni do skupin a plnili úkoly v podobě testů, ale i nácviku modelových situacích, jak se zachovat a řešit problémy. Tyto týmy byly vytvořeny jako mezinárodní s tím, že zde měl zastoupení vždy jeden člen dané země a bylo překvapivé zjištění, jak i děti dokáží komunikovat v anglickém jazyce při řešení jednotlivých úkolů a pracovat společně i přes jistou jazykovou bariéru k úspěšnému vyřešení situace.

V odpoledních hodinách byl na programu společný výlet lodí na nedaleký ostrov Brijuni, který je veden jako národní park s muzei a lokální zoo.

Následující den byly na pořadu dne prezentace jednotlivých národností se zaměřením na práci mladých hasičů. V odpoledních hodinách jsme navštívili nedaleký jeskynní komplex s odborným výkladem. Na ukončení celého sympozia byla uspořádána společná barbecue party, která se nesla v přátelském duchu a společném povídání o činnosti jednotlivých sborů napříč národnostmi. Bylo zajímavé při rozhovorech s dospělými účastníky z ostatních zemí zjištění, že vlastně všichni při práci s mládeží a chodem sboru řešíme stejné problémy a každodenní starosti bez ohledu na to, z jaké země kdo je. Nejvíce si tento kemp ale užily děti, které okamžitě zapadly mezi své teď již kamarády z ostatních zemí a podílely se jak na sportovních, tak i společenských aktivitách.

V neděli ráno nás čekala již jen snídaně a odjezd domů.

Novoroční setkání hasičů

Již řadu let probíhá setkání vždy 1 . ledna setkání hasičů SDH Blovice a Spálené Poříčí, které se postupem let rozrůstá a náš sbor si tuto akci již také nenechává ujít. V letošním roce se na návsi ve Štítově sešli krom již zmiňovaných sborů ještě dobrovolní hasiči z Borovna, Nových Mitrovic a Milče – Želvic. Po příjezdu krátce po 13. hodině proběhlo pozdravení spojené s přáním všeho dobrého do nového roku a celá kolona hasičských vozidel se poté vydala do Blovic, kde proběhlo focení všech účastníků a odjezd většiny účastníků domů.

Betlémské světlo

23.12.2022

V letošním roce se žákavští hasiči rozhodli poprvé přivézt betlémské světlo přímo do naší obce. Plamínek, který připutoval díky skautům z Betléma až k nám, jsme si vzali od skautů ve Spáleném Poříčí a převezli ho do naší hasičárny. Zde bylo připraveno rozdávání betlémského světla spojené s možností výroby vlastních lucerniček pro děti. Celá akce trvala od 17 do 19 hodin a pro svůj plamínek si přišlo mnoho lidí z naší obce ale i z okolí.

Nový náběh dráhy na hasičském hřišti

V září letošního roku se po ročním čekání na rozhodnutí podařilo našemu sboru získat dotaci od Národní sportovní agentury, která bude využita na kompletní přestavbu náběhu dráhy pro požární útok na hasičském hřišti. Díky výborné a rychlé spolupráci s obecním úřadem a firmou BP Stavby začaly na hřišti probíhat již koncem září první práce, o které se postarali členové sboru. Jednalo se o vyměření nového náběhu a rozebrání stávající zámkové dlažby, která bude následně využita na jiném místě na hřišti. Do dalších prací se pustili již pracovníci firmy BP Stavby, kteří odstranili staré betonové panely a obrubníky, osadili nové obrubníky a na celý povrch byl položen propustný asfalt. S prvním sněhem byla ještě členy sboru při brigádě provedena úprava zeminy okolo obrubníků. Dráha teď bude čekat na jaro, kdy bude provedena finální část prací – položení povrchu z recyklované gumy na asfaltový podklad!

Den pro mládež – Losiná

V sobotu 12. listopadu od 14 hodin pořádalo Okresní sdružení hasičů Plzeň-jih v kulturním domě v Losiné akci nazvanou „Den pro mládež“, kde proběhlo nejprve vyhlášení okresního kola soutěže „Požární ochrana očima dětí“, kde se bohužel nikdo ze žákavských mladých hasičů neumístil. Poté následovalo vyhlášení výsledků závodu požárnické všestrannosti, který proběhl 8.10. ve Střížovicích. Zde již měla Žákavá své zástupce a to hned na stupních nejvyšších v kategoriích mladších i s starších žáků. Závodníci pak přebrali z rukou starosty OSH PJ medaile, diplom a vystřihovánku hasičského auta. Dále proběhla připomínka úspěchu žákavských starších žáků na mistrovství republiky hry Plamen a poděkování závodníkům, kteří opět od starosty OSH PJ převzali čestné uznání okresního sdružení a poukázku v hodnotě 10.000,- Kč. Poté následovalo vyhlášení úspěšných zástupců okresu Plzeň-jih z kategorie dorostenců.

Výlet na Železnou Rudu

27.10. – 29.10.202

O podzimních prázdninách připravili vedoucí pro družstvo starších žáků reprezentující náš sbor na republikovém kole hry Plamen třídenní výlet na Železnou Rudu. Odjezd byl naplánován ve čtvrtek ráno od hasičárny a celé družstvo včetně vedoucích vyrazilo dodávkou směr chata Baba. Program výletu byl hlavně odpočinkový a zábavný, takže na všechny čekala procházka po Železné Rudě, na Černé jezero, návštěva bazénu v Sušici, odpoledne na bowlingu, nebo večer v kostýmech.

Stavění májky

30.4.2022

Letos jsme se po dlouhé době mohli sejít a zorganizovat stavění májky bez jakýchkoliv omezení.

V 17 hodin se sešlo několik mužů z obce před hasičárnou a vydali se pro májku na hasičské hřiště, kterou k hasičárně přinesli ručně na svých ramenou, poté připevnili věnec, špičku a osazení do držáku. Potom přišly na řadu děti a ženy, které věnec a špičku nazdobily barevným krepovým papírem. Pak přišli na řadu opět muži s lany, žebříky a především silnými pažemi a nastala hlavní část akce a to samotné postavení májky, které se podařilo bez sebemenších problémů. Májka se tyčila nad hasičskou zbrojnici a pokračovalo se opékáním buřtů, které pro přítomné děti zakoupil obecní úřad, a posezením.

Akce se vydařila na výbornou a zúčastnilo se jí velké množství spoluobčanů.

Plnění odznaků odbornosti 2022

29.3.2022

V úterý v 17 hodin jsme se sešli v žákavské hasičárně abychom splnili III. okruh z plnění celoroční činnosti, který je doplňkem ke sportovní části Hry Plamen. Zkoušku se rozhodlo skládat 6 dětí. Dvě děti z kategorie starší a čtyři z kategorie mladší.

Starší žáci se rozhodly pro plnění odznaku kronikáře. Můžeme s radostí konstatovat že jak Kláře F. , tak Elišce V. se podařilo zkoušku úspěšně absolvovat. Mladší žáci plnili odznaky preventista – junior a strojník – junior. I tady se všem dařilo. Můžeme tedy s radostí konstatovat, že Karolína V. úspěšně složila zkoušku preventista – junior a Markéta A., Markéta Š. a Patrik R. složili zkoušku strojník – junior.

Všem dětem gratulujeme a děkujeme za skvělou reprezentaci sboru.

Dětský maškarní bál

19.2.2022

V sobotu 19.2. uspořádal náš sbor ve spolupráci s obecním úřadem Žákava, po dvou leté pauze způsobené opatřeními proti nemoci covid-19, dětský maškarní bál.

Od 14:00 hod byl pro děti a jejich rodiče připraven krásně nazdobený sál plný balónků. Dětí se sešlo opravdu velké množství. Největší zábavu představovalo házení konfet, které dětem zabralo hodně času. Následovala soutěž v praskání balónků, tančení pod laťkou, odměna pro nejlepší tanečníky atd.

Masek se sešlo opravdu hodně od princezen, kosmonautů, pirátů a čarodějnic, přes Harry Pottery, Spider many, čmeláky, papoušky, karkulku, berušku atd. Všechny byly odměněny sladkostí a můžeme konstatovat, že se akce opravdu podařila.

Tímto chceme poděkovat všem, kteří se na přípravě této vydařené akce podíleli.