Velitelský den 10. okrsku – Hořehledy

V sobotu 12. listopadu byl svolán Milanem Albrechtem, velitelem 10. okrsku, podzimní velitelský den určený pro členy jednotek sborů dobrovolných hasičů. Tento proběhl v Hořehledech a byl rozdělen na dvě části. V první části proběhlo ze strany Milana Albrechta a Milana Albrechta ml. školení účastníků pro činnost s radiostanicemi při zásahu. V teoretické části byly probrány zásady rádiového provozu od výjezdu k zásahu, přes zásah samotný až po návrat na základnu. Poté následovala praktická část se zkouškou rádiového spojení přes ruční radiostanice. Druhá část velitelského dne byla zaměřena na základy první pomoci u dopravních nehod. Zde se o výklad postarala Michaela Hrubá, která při výkladu předváděla jednotlivé postupy první pomoci. Na závěr si všichni účastníci mohli vyzkoušet nepřímou masáž srdce.