Zásah jednotky 24.12.2023

V neděli 24.12. se naší obcí rozezněla siréna požárního poplachu a naší jednotce byl vyhlášen poplach z důvodu požáru sazí v komíně rodinného domu čp. 142. Jednotka vyjela v počtu pěti členů již 6 minut od vyhlášení poplachu a na uvedeném místě požáru byla jako první. Ze strany našich členů byl požár sazí uhašen během krátké chvíle, ještě před příjezdem jednotky z Nezvěstic a HZS Plzeň-Slovany. Po provedení likvidačních prací bylo místo události předáno majiteli a jednotka se vrátila zpět na základnu.

Zásah jednotky 23.7.2023

V neděli 23. července se opět naší obcí rozezněla siréna požárního poplachu a ve 14:08 hod. byl naší jednotce vyhlášen poplach z důvodu požáru stromu u rekreační chaty v osadě Zlaté údolí. Jednotka vyjela v počtu pěti členů již 6 minut od vyhlášení poplachu a na uvedeném místě požáru byla jako první. V té době se majitel chaty snažil požár smrků tvořících hranici pozemku uhasit vlastními silami. Ze strany našich členů byl požár stromů uhašen pomocí vysokotlakého proudu z vozidla Iveco během krátké chvíle ještě před příjezdem jednotky z Nezvěstic a HZS Plzeň-Slovany. Poté bylo ještě preventivně důkladně prolito okolí požáru a jednotka se vrátila zpět na základnu.

Zásah jednotky 15.7.2023

Od prvního zásahu neuběhli ani dva dni a už se Žákavou nesl opět pronikavý tón sirény a členové naší jednotky se opět sbíhali k hasičárně. Tentokrát byl ohlášen požár slámy v silážním žlabu v areálu kravína zemědělského družstva Alimex a.s. ve směru na Štítov. Jednotka opět vyjela již 6 minut po vyhlášení poplachu. V době příjezdu na místo již zaměstnanci zemědělského družstva bojovali s plameny na menší hromadě slámy. Z naší strany bylo použito vysokotlakého proudu a požár byl zlikvidován a poté bylo ještě důkladně vodou prolito okolí požáru. Na místě byla dále jednotka ze sousedních Nezvětic, která pomohla s dohašením ohniska pomocí vysokotlakého proudu ze svého nového zásahového vozidla Man. Po uhašení na místo dorazila i profesionální jednotka HZS Plzeň-Slovany, jejíž velitel místo požáru předal odpovědné osobě z firmy Alimex. Členové naší jednotky po skončení zásahu doplnili vodu do vozidla Iveco a vrátili se zpět na základnu.

Zásah jednotky 13.7.2023

Poprvé v roce 2023 se naší obcí rozezněla siréna mimo pravidelné zkoušky první středu v měsíci, bylo to ve čtvrtek 13. července ve 13:25 hodin a všem členům jednotky ihned přišly na mobilní telefony zprávy s informací o požáru trávy v příkopu u silnice vedoucí ze Žákavé do Milínova. U hasičské zbrojnice se i v tento čas rychle sešlo pět členů sboru a již 7 minut po vyhlášení poplachu vyjížděli k požáru. Na uvedeném místě se ale žádný požár nepodařilo najít naší jednotce ani té ze Spáleného Poříčí. V ten moment bylo místo požáru ze strany operačního důstojníka HZS upraveno na příkop v obci Nezvěstice u koupaliště v křižovatce ze silnice I/19 směrem na Vartu a Milínov. Naše jednotka se na místo přemístila a zde následně provedla prolití místa požáru pomocí vysokotlaké proudnice. Po skončení zásahu členové jednotky doplnili vodu do nádrže vozidla Iveco a vrátili se zpět do hasičské zbrojnice.

Velitelský den 10. okrsku – Hořehledy

V sobotu 12. listopadu byl svolán Milanem Albrechtem, velitelem 10. okrsku, podzimní velitelský den určený pro členy jednotek sborů dobrovolných hasičů. Tento proběhl v Hořehledech a byl rozdělen na dvě části. V první části proběhlo ze strany Milana Albrechta a Milana Albrechta ml. školení účastníků pro činnost s radiostanicemi při zásahu. V teoretické části byly probrány zásady rádiového provozu od výjezdu k zásahu, přes zásah samotný až po návrat na základnu. Poté následovala praktická část se zkouškou rádiového spojení přes ruční radiostanice. Druhá část velitelského dne byla zaměřena na základy první pomoci u dopravních nehod. Zde se o výklad postarala Michaela Hrubá, která při výkladu předváděla jednotlivé postupy první pomoci. Na závěr si všichni účastníci mohli vyzkoušet nepřímou masáž srdce.