Soutěž mladých hasičů Dolní Lukavice

17.9.2022 se vydala obě družstva MH na závody do Dolní Lukavice. Počasí toho dne bylo nepřívětivé – chladné a deštivé. V podstatě celé dopoledne děti trávily buď ve stanu s čajem v ruce, nebo v hasičském autě. Hřiště i jeho okolí bylo podmáčené a brzy rozbahněné.  

Po dlouhém otálení se začátkem soutěže, kdy se čekalo na mírnější déšť, se odstartovaly požární útoky mladších. Žákavští se postavili na start jako sedmý tým. Útok byl vydařený, terče byly pokořeny v čase 19,16 s.  Byl to druhý nejlepší pokus v kategorii mladších. Poté se děti přesunuly k plnění druhé disciplíny, což byl upravený útok CTIF. Zde zavládla panika při rozlosování uzlů, neboť úvaz na proudnici není příliš oblíben. I přes zaváhání při vázání úvazu, dokončily děti pokus v čase 126,86 s. Důležité bylo, že nenasbíraly žádné trestné body, a tak se v útoku CTIF umístily na čtvrtém místě. Po sečtení obou disciplín se mladší žáci umístili na pěkném druhém místě z 10 týmů.

Starší žáci nastoupili ke svému pokusu ke konci soutěžního dne. Požární útok se po lehkém zaváhání levého proudu podařilo na značně bahnitém terénu dokončit v čase 19,68 s., což byl třetí nejlepší pokus v kategorii starších. Útok CTIF byl precizně proveden v čase 32,89 s. a byl to čas nejrychlejší. V součtu obou disciplín i starší žáci vybojovali stříbrné medaile.

Mladší žáci:

Filip Šimek, Vojta Saro, Markéta Albrechtová, Aneta Zelená, Viktorie Dupalová, Karolína Valešová, Markéta Šimková, Vojta Vrága

Starší žáci:

Štěpán Šimek, Klára Fialová, Zdeněk Hora, Eliška Vyskočilová, Ondřej Fiala, Lukáš Valeš, Jakub Zelený, Matyáš Dupal

Při závěrečném vyhlášení výsledku proběhlo zároveň i vyhodnocení ligy. Družstvo starších i mladších žáků se umístilo na krásném druhém místě.

Zápisy ze schůzí v roce 2022

27.07.2022

Příprava ZČHL a noční soutěže, které se konají 03.09.2022

Příprava soutěže pátek v 16:00, sobota nejpozději v 8:00, neděle úklid v 9:00

Personální obsazení bufetu:

ZČHL

 • venkovní stan (V. Badroun, Iva, J. Hora, P. Šlouf, S. Tobrman, babi boží:)),
 • bouda (zajistí L. Horová).

Noční

 • venkovní stan – pouze pivo (zajistí Josef Hora)
 • bouda (zajistí Josef Hora).

Zajištění přípravy na soutěž:

Všichni členové

 • zajištění popelníků (konzervy apod.).

Sledování akcí pro nákup piva do cen:

 • 14x 6 kusů piv 10°,
 • 18x 1 kus birell ovocný,
 • 8x 8 lahví piva 10° (případně 2x mix piv + 6x 10°)
 • 4x 6 cidrů.  

Kdo bude mít možnost nakoupit uvedené věci v akci, domluví se nejdříve s Josefe Horou ml. (aby nebylo nakoupeno vícekrát).

Josef Hora ml.

Propagace

 • tisk a vyvěšení plakátů,
 • rozeslání pozvánek,
 • příprava a zajištění výroby tří bannerů informujících o pořádání soutěže (budou využity opakovaně),
 • osloví firmu Vrága – sponzorský dar,
 • zajistí elektroniku pro první tři místa (muži + možná ženy – když nebude dort),
 • ceny pro ženy (2x 1,5l a 2x 0,75l šampusu), 3x dort, koláče apod. (nebude-li elektronika),
 • nákup potravin ve spolupráci s LV.

Josef Hora

 • zajištění dřevěných svící na noční soutěž,
 • zajistí vitrínu pro vystavení poháru, medailí a článku z MČR Plamen,
 • osloví firmu Boukal – sponzorský dar,
 • zodpovídá za rozhodčí ZČHL (1x startér, 2x měření hadic, 2x přípravná základna, 2x terče) a noční (1x hlavní rozhodčí a startér, 2x terče)
 • zodpovídá za obsazení bufetu na noční soutěž  – bouda + pivo venku (Hanina a Lucka zajištěny)

Libor Valeš

 • zajistí rozhodčí (hlavní, základna) ve spolupráci s MP,
 • stanovení počtu a nákup potravin ve spolupráci s JH,
 • zjištění stavu zásob v hasičárně,
 • zajištění časomíry, včetně zobrazení výsledků,
 • zajištění prezence,
 • vystavení příjmových dokladů,
 • zajištění aparatury,
 • zajištění techniky pro video z MČR Plamen,
 • zajistí sudy od Kozla (na poukázky),
 • zajištění „drobáků“.

Milan Polívka

 • tisk diplomů ZČHL i noční,
 • zajištění pohárů ZČHL (muži ženy),
 • zajištění komentátora (Vilda – Bezděkov),
 • připraví sestřih SDH Žákava z MČR Plamen – Hradec Králové
 • připraví pamětní listy pro MH (10+2)
 • zajistí rozhodčí (hlavní, základna) ve spolupráci s LV

Jakub Diviš

 • zajištění medailí a pohárů pro proudaře (připomene Josef Hora).

Michaela Bláhová

 • objednání 2x ToiToi,
 • zajištění „drobáků“.

Bardoun Václav

 • zajistí nákup a zprovoznění chlazení

14.04.2022

Půjčování stávajícího stanu – cena za půjčení 2 000 Kč nečlen, 500 Kč člen, Milan Polívka připraví vzor smlovy na pronájem stanu.

Zřízení google disku – Milan Polívka, uchovávání fotografií, videí a dalších dokumentů SDH

Nákupy:

 • nového chlazení – Václav Bardoun
 • nový stan – zajistí Josef Hora ml.
 • vysoké přepravky – 5 ks – Michaela Bláhová

Soutěže

 • Soutěž mladých hasičů v Žákavé – 15.05.2022 10:00, příprava So 24.05. od 15:00. Občerstvení zajistí Jana Šloufová.
 • Okrsková soutěž – 18.06.2022 Nové Mitrovice

Ostatní

 • zprávy z VVH podklady zajistí Libor Valeš, Lucie Horová. Na OSH odešle Michaela Bláhová
 • pořízení nových klíčů – Josef Hora ml.
 • brigáda na lávku – 23.04.2022, 13:00
 • noční soutěž – zajistit hořící dřevěné svíce – Josef Hora
 • hasičské hřiště – zasadit listnaté stromy