Zápisy ze schůzí v roce 2023

22.12.2023 – výborová schůze

Zajištění VVH – 13.01.2024 od 18:00

Příprava VVH proběhne 13.01.2024 od 17:00.

Podklady pro VVH připraví Libor Valeš a vyžádá si aktuální seznam členů od Michaely Bláhové.

Schůzi povede starosta SDH, zprávy si připraví Josef Hora ml. (činnost SDH), Lucie Horová (činnost mladí hasiči), Anna Šlejsková (činnost ženy), Václav Mencl (činnost muži), Václav Fiala ml. (zpráva KRR), Michaela Bláhová (zpráva o hospodaření a plán rozpočtu na rok 2024).

Na VVH se bude podávat sekaná s chlebem (zajistí Jirka a Josef Hora) – 40 porcí.

Pozvánky připraví a členům roznese Libor a Lukáš Valeš.

Josef Hora pozve na VVH zástupce sponzorů (BP stavby, Strojírny Vrága, Alimex Nezvěstice, Autoopravna Krňoul, Elektronické časomíry) –pozvánky pro sponzory připraví Libor Valeš.

Úklid sálu po VVH zajistí Milan Polívka.

Hasičský bál – 26.01.2024 od 20:00

Příprava tomboly proběhne na sále obecního úřadu ve čtvrtek od 17:00. Michaela Bláhová zajistí nákup tří slosovatelných hlavních cen (poukazy).

Oslovení sponzorů:

Milan Polívka – Tom Speed, BP stavby, obecní úřad, WOWOOD (Robert Gross),

Josef Hora – Alimex Nezvěstice, UniBrick, Truhlářství Acer (Ing. Vladimír Dubský), Autoopravna Krňoul, SH Color (František Zápal), Truhlářství Vojtěch Saro, Strojírny Vrága,

Josef Hora ml. – Truhlářství Jan Benetka, Pavel Vyskočil, Jatky Pazdera, Anna Šlejsková.

Plakát vytvoří Lucie Horová, vytiskne Milan Polívka a Josef Hora ml. vyvěsí po okolí.

Pozvánky a vstupenky připraví Libor Valeš (včetně volných vstupenek pro sponzory). Pozvánky a volné vstupenky pro sponzory předá Josef Hora.

Roznesení pozvánek s prodejem vstupenek proběhne 21.01.2024. Pozvánky a vstupenky roznesou Josef Hora / Stanislav Tobrman a Jakub Diviš / Václav Mencl.

Tomboulu prodají a vydají Milan Polívka a Václav Fiala ml.

Úklid sálu zajistí Milan Polívka.

Ostatní:

Na výborové schůzi byl domluven nákup nového rozdělovače.

V roce 2024 budeme pořádat tyto akce:

Hasičský bál 26.01.2024

VVH okrsku 23.02.2024

Velikonoční osmiboj 30.03.2024

Májka 30.04.2024

Hasičský zájezd květen 2024

25. ročník soutěže mladých hasičů 12.05.2024

Memoriál V. Balvína a V. Šneberka a noční soutěž O žákovskou bečku 31.08.2024

Okresní kolo hry ZHVB 12.10.2024

28.09.2023 – členská schůze

Dne 07.10.2023 proběhne od 9:00 brigáda na hasičském hřišti. Všichni členové jsou srdečně zváni.

Starosta sboru zhodnotil pořádané soutěže (memoriál, noční soutěž). Soutěže byly organizačně dobře zajištěné. Zisk ze soutěže byl předán hospodáři SDH.

Členové doporučili zakoupení odpruženého přívěsu, který bude sloužit k převozu požární stříkačky, lavic a stanu na soutěže.

Starosta SDH zajistí členy na odvoz kotle od p. Kasla.

Vedení SDH dostalo nabídku na pořádání jednoho kola extraligy v požárním útoku v roce 2024. Po důkladném zvážení, ke kterému přispěli i divoká prasata, která nám upravila soutěžní dráhu, jsme dospěli k závěru, že v příštím roce nejsme schopni tuto soutěž realizovat. O jedno kolo ZČHL žádat budeme. V případě nezpůsobilosti hasičského hřiště bude soutěž přesunuta do Nezvěstic.

Starosta SDH požádá na obecním zastupitelstvu o příspěvek na úpravu hasičské dráhy. Hasičská dráha musí být upravena do konce října včetně zasetí nové trávy.

26.07.2023 – výborová schůze

Josef Hora ve spolupráci s ostatními členy JSDHO – zásahové vozidlo

 • předělat na novou centrálu,
 • opravit zadní dveře,
 • upravit kohouty u čerpadla,
 • popsat funkce majáku,
 • prozatím vložit starou centrálu do auta.

Josef Hora ml.

 • přihlásit Radka Šafandu do JSDHO, prověřit platnost oprávnění používat pilu.
 • zakoupit pilu a oblečení,
 • proškolit tři členy JSDHO pro používání motorové pily (školení hradí obec).

Milan Polívka

 • zajistit servisní prohlídku Ducata.

Zajištění soutěží v Žákavé (ZČHL, noční)

Muži:

 • 1. místo – 3x basa 12° Plzeň
 • 2. místo – 2x basa 11° G
 • 3. místo – 1x basa 10 °G
 • 4.-5. místo – výběr sládků (7 ks)
 • 6.-15. 6x Kozel 11 + 1x Birell

Ženy:

 • 1. místo – vymyslet (pití / koláč-dort?)
 • 2. místo – vymyslet
 • 3. místo – vymyslet
 • 4.-7. místo – 6x ovocné pivo + ovocný birell

Josef Hora – starosta SDH

 • zajistí pozvání sponzorů (Vrága, Boukal, Gross, Valeš:)),
 • požádá sponzory o peněžní dar (Vrága, Gross, Boukal – asfalt),
 • zajistí osoby do bufetu ZČHL (Standa, Šlouf, Bardoun, babi Boží, Víťa, ženy soutěžní tým),
 • zajistí rozhodčí na terče (okrsek),
 • zajistí komentátorské stanoviště,
 • vyrobí desku s 10 zásuvkami do boudy,
 • zajistí dostatek zásuvek v komentátorském stanovišti, včetně světla,
 • zajistí nádrž s vodou pro mytí kelímků,
 • zajistí 2x barel s vodou (u ToiToi a u bufetu),
 • zajistí udírnu,
 • zajistí popelníky.

Josef Hora ml. – velitel SDH

 • zajistí fotografie Balvín, Šneberk (nejsou k nalezení s putovním pohárem),
 • vyvěsí banner o soutěži (s předstihem),
 • vytvoří pozvánky a rozešle sousedním sborům,
 • přivezení pánve (langoše),
 • stůl na noční soutěž,
 • stůl bufet,
 • stůl k langošům,
 • 9x železná židle,
 • 2x věšák,
 • nákup občerstvení,
 • zajištění cen pro týmy a rozhodčí.

Lucie Horová

 • návrh plakátů,
 • tisk a distribuce plakátů,
 • návrh diplomů, zajištění tisku (Milan),

Libor Valeš

 • pověří Haninu o zajištění osob do bufetu noční soutěž (Valešová, Šimková, Soukup, Soukupová, Vyskočilová, Šlajs + syn)
 • zajistí rozhodčí na ZČHL (hlavní, základna), ostatní z vlastních zdrojů (M. Fiala, Kašpar, Valeš ml., Šimek),
 • vyrobit 10m kabel k časomíře,
 • zajistit časomíru (nová verze, když to stihnu…),
 • zajištění prezence,
 • zajištění výsledků,
 • zajištění aparatury,
 • nákup občerstvení (hodně kávového rumu, vodku),
 • zajištění cen pro týmy a rozhodčí.

Milan Polívka

 • zajistí komentátora,
 • vyrobí 50 porcí těstovinového salátu,
 • zajistí objednání ToiToi.

Marek Fiala

 • příprava dřeva pro gril, do udírny,
 • příprava dřevěných svící 6 ks.

Václav Bardoun

 • kontrola chlazení,
 • doplnění plynových bomb,
 • zapůjčení grilu.

Jakub Diviš

 • medaile.

Ostatní členové

 • příprava soutěže pátek 01.09.2023 od 16:00,
 • odvoz dřeva z parkoviště,
 • postavit stany u dráhy a vedle stříbrné boudy,
 • postavit stan bufet,
 • umístit pánev + přivedení elektriky,
 • umístit udírnu,
 • umístit ledničku pod stan,
 • umístit stoly pro bufet,
 • zavést světlo do stanu pro bufet,
 • 2x barový stůl vedle stříbrné boudy,
 • sety do stanu u dráhy,
 • zavést světlo do lesa,
 • uklidit toalety,
 • pověsit vlajky,
 • úklid bufetu + rozmístění věcí,
 • umístit barel s vodou k ToiToi a k bufetu,
 • rozmístit odpadkové koše,
 • příprava parkoviště (asi ne),
 • svěrovka hasiči k cestě,
 • připravit stupně vítězů (za komentátorské stanoviště),
 • rozměřit dráhu,
 • rozmístit ohradu kolem startu,
 • připravit ceny v hasičárně.

02.05.2023 – členská schůze

Hlavní náplní členské schůze byla příprava soutěže mladých hasič§ O pohár starosty obce Žákava.

Příprava soutěže sobota 13.05.2023 od 17:00 a neděle 14.05.2023 od 07:30.

Kelímky pro soutěžící 10 ks/tým se vydávají u prezence vedoucímu týmu za 500 Kč.

Josef Hora st.

medaile (cca průměr 6-7 cm) a poháry

zjistit nákupy z minulých let

koupit chleba a rohlíky

koupit krabice na dorty

zajistí rozhodčí a jejich pomocníky

Josef Hora, Libor Valeš

Nákup na soutěž v Makru (1x sud piva, 2x malý sud limo, 60x birell plech, klobásy, brambůrky, sladkosti – pavouk, myš apod. + věci do cen). Hodnota ceny pro jeden tým cca 150 Kč.

Zrnková káva, kečup, hořčice, igelitové pytlíky na sladkosti

Lucie Horová

Návrh diplomů zašle Milanovi Polívkovi

Milan Polívka

Tisk diplomů zašle Lucie Horová

Josef Hora

zajistí fotografa

Libor Valeš

2x časomíra

Tisk paragonů, listy pro komentátora, startovní a výsledkové listiny

Zpracování výsledků soutěže + Radyňské ligy (notebook, tiskárna, aparatura)

Hana Valešová

Zajistí obsluhu do bufetu

Soutěž mladých hasičů Dolní Lukavice

17.9.2022 se vydala obě družstva MH na závody do Dolní Lukavice. Počasí toho dne bylo nepřívětivé – chladné a deštivé. V podstatě celé dopoledne děti trávily buď ve stanu s čajem v ruce, nebo v hasičském autě. Hřiště i jeho okolí bylo podmáčené a brzy rozbahněné.  

Po dlouhém otálení se začátkem soutěže, kdy se čekalo na mírnější déšť, se odstartovaly požární útoky mladších. Žákavští se postavili na start jako sedmý tým. Útok byl vydařený, terče byly pokořeny v čase 19,16 s.  Byl to druhý nejlepší pokus v kategorii mladších. Poté se děti přesunuly k plnění druhé disciplíny, což byl upravený útok CTIF. Zde zavládla panika při rozlosování uzlů, neboť úvaz na proudnici není příliš oblíben. I přes zaváhání při vázání úvazu, dokončily děti pokus v čase 126,86 s. Důležité bylo, že nenasbíraly žádné trestné body, a tak se v útoku CTIF umístily na čtvrtém místě. Po sečtení obou disciplín se mladší žáci umístili na pěkném druhém místě z 10 týmů.

Starší žáci nastoupili ke svému pokusu ke konci soutěžního dne. Požární útok se po lehkém zaváhání levého proudu podařilo na značně bahnitém terénu dokončit v čase 19,68 s., což byl třetí nejlepší pokus v kategorii starších. Útok CTIF byl precizně proveden v čase 32,89 s. a byl to čas nejrychlejší. V součtu obou disciplín i starší žáci vybojovali stříbrné medaile.

Mladší žáci:

Filip Šimek, Vojta Saro, Markéta Albrechtová, Aneta Zelená, Viktorie Dupalová, Karolína Valešová, Markéta Šimková, Vojta Vrága

Starší žáci:

Štěpán Šimek, Klára Fialová, Zdeněk Hora, Eliška Vyskočilová, Ondřej Fiala, Lukáš Valeš, Jakub Zelený, Matyáš Dupal

Při závěrečném vyhlášení výsledku proběhlo zároveň i vyhodnocení ligy. Družstvo starších i mladších žáků se umístilo na krásném druhém místě.

Zápisy ze schůzí v roce 2022

20.12.2022 – výborová schůze

Výbor SDH se usnesl dne 20.12.2022 na navýšení členských příspěvků na 500 Kč/člen z důvodu odvodu částky 200 Kč za člena na OSH.

Brigádnická činnost

29.12.2022 se uskuteční od 9:00 brigáda na kácení stromů vedle hasičského hřiště. Milan Polívka zajistí techniku. Motorové pily zajistí účastníci brigády. Josef Hora ml. zašle den před akcí informaci na hasičskou skupinu na WhatsAppu.

VVH sboru

14.01.2023 se uskuteční VVH SDH Žákava od 19 hodin. Příprava proběhne od 17:30. Zprávy si připraví Josef Hora ml. (činnost SDH, muži), Jana Šloufová (starší mladí hasiči), Lucie Horová (mladší mladí hasiči, ženy). Libor Valeš připraví dokumenty pro řádný průběh VVH. Josef Hora zajistí občerstvení (40 porcí sekané, hořčici, chleba). Pozvánky na VVH vytvoří Lucie Horová (uvede informaci o navýšení příspěvků). Libor Valeš zajistí vytištění a roznesení pozvánek. Úklid po VVH zajistí Milan Polívka.

Hasičský bál

28.01.2023 proběhne od 20:00 hasičský bál. Hraje skupina Sortiment 88. Vstup bude 200 Kč a vybírat ho bude Josef Hora a Stanislav Tobrman. Pozvánky a vstupenky připraví Lucie Horová. Vytištění a předání pozvánek a vstupenek zajistí Libor Valeš. Roznesení pozvánek proběhne v neděli 22.01.2023 od 13:00. Ves obejdou dvě skupiny. Jednu tvoří již tradiční členové Josef Hora a Stanislav Tobrman. Druhou skupinu letos vytvoří Jakub Diviš a Václav Mencl. Příprava tomboly proběhne 27.01.2023 od 17:00 v hasičárně. Žádáme členy SDH o dodání vhodných cen do tomboly. Případně i o oslovení firem v okolí. Výbor SDH Žákava předem děkuje všem za dodání důstojných cen do tomboly. Michaela Bláhová zajistí tři hlavní ceny (poukázky do Olympie Plzeň v hodnotách 1 500 Kč, 1 000 Kč a 500 Kč). Tombolu budou prodávat Milan Polívka a Václav Fiala. Vydávat Libor Valeš a Václav Fiala. Občerstvení pro muzikanty hradí hostinský (domluví Josef Hora).

Vydání tomboly (obilí apod.) proběhne 29.01.2022 v 17:00 – zajistí Libor Valeš (včetně úklidu sálu).

Ostatní

Milan Polívka zjistí možnosti opravy předního skla na novém Ducatu (poničení předního skla odraženým kamínkem).

Josef Hora ml. zajistí pravidelnou údržbu techniky členy JSDHO.

07.10.2022 – členská schůze

Josef Hora – starosta SDH

 • informace z okrskového aktivu, který se uskutečnil 16.9.2022,
 • velitelský den se uskuteční 12.11.2022 (proběhne školení na používání vysílače).
 • ZČHL byla perfektně organizačně zajištěna,
 • noční soutěž je potřeba zvážit komentátora, vyrobit 12 svící a zapalovat postupně,
 • úprava pravidel noční soutěže – závodníci před zahájením práce s nářadím budou řádně ustrojeni a nebude docházet k osvětlování závodní dráhy,
 • Pěkná hodinka – slabá účast, příští rok domluvit s majitelem hospody úhradu občerstvení pro muziku,
 • ve spolupráci s Milanem Polívkou zajistí úpravu hasičského hřiště (náběh) vítěznou firmou BP stavby s.r.o,
 • zajistí muziku na hasičský bál.

Milan Polívka

 • zajistí vrácení putovního poháru žen (SDH Hradec),
 • zeptá se SDH Bolkov, zda náhodou nemá putovní pohár mužů,
 • zajistí garanční prohlídku na DA Ducato (kontakt předá Josef Hora),
 • ve spolupráci s Josefem Horou zajistí úpravu hasičského hřiště (náběh) vítěznou firmou BP stavby s.r.o.,
 • bude sledovat dotační možnosti ohledně úpravy interiéru hasičské zbrojnice.

Libor Valeš

 • připravil formulář pro organizační zajištění soutěží a jejich přípravu,
 • zkontroluje a případně doplní návrh členů na vyznamenání,
 • zajistí odvoz mladých hasičů na branný závod do Střížovic.

Členové SDH

 • 07.10.2022 od 17:00 příprava základny (rozměření) – úprava z dotace (zajistila Lucie Horová ve spolupráci se zástupci obce),
 • brigáda na úpravu náběhu a sázení okrasných květin u náhonu – termín bude upřesněn,
 • 29.12.2022 od 9:00 se zúčastní brigády na kácení stromů u hasičského hřiště,
 • 14.01.2023 VVH SDH Žákava od 19:00,
 • 28.01.2023 (případně 04.02.2022) hasičský bál.

27.07.2022 – členská schůze

Příprava ZČHL a noční soutěže, které se konají 03.09.2022

Příprava soutěže pátek v 16:00, sobota nejpozději v 8:00, neděle úklid v 9:00

Personální obsazení bufetu:

ZČHL

 • venkovní stan (V. Badroun, Iva, J. Hora, P. Šlouf, S. Tobrman, babi boží:)),
 • bouda (zajistí L. Horová).

Noční

 • venkovní stan – pouze pivo (zajistí Josef Hora)
 • bouda (zajistí Josef Hora).

Zajištění přípravy na soutěž:

Všichni členové

 • zajištění popelníků (konzervy apod.).

Sledování akcí pro nákup piva do cen:

 • 14x 6 kusů piv 10°,
 • 18x 1 kus birell ovocný,
 • 8x 8 lahví piva 10° (případně 2x mix piv + 6x 10°)
 • 4x 6 cidrů.  

Kdo bude mít možnost nakoupit uvedené věci v akci, domluví se nejdříve s Josefe Horou ml. (aby nebylo nakoupeno vícekrát).

Josef Hora ml.

Propagace

 • tisk a vyvěšení plakátů,
 • rozeslání pozvánek,
 • příprava a zajištění výroby tří bannerů informujících o pořádání soutěže (budou využity opakovaně),
 • osloví firmu Vrága – sponzorský dar,
 • zajistí elektroniku pro první tři místa (muži + možná ženy – když nebude dort),
 • ceny pro ženy (2x 1,5l a 2x 0,75l šampusu), 3x dort, koláče apod. (nebude-li elektronika),
 • nákup potravin ve spolupráci s LV.

Josef Hora

 • zajištění dřevěných svící na noční soutěž,
 • zajistí vitrínu pro vystavení poháru, medailí a článku z MČR Plamen,
 • osloví firmu Boukal – sponzorský dar,
 • zodpovídá za rozhodčí ZČHL (1x startér, 2x měření hadic, 2x přípravná základna, 2x terče) a noční (1x hlavní rozhodčí a startér, 2x terče)
 • zodpovídá za obsazení bufetu na noční soutěž  – bouda + pivo venku (Hanina a Lucka zajištěny)

Libor Valeš

 • zajistí rozhodčí (hlavní, základna) ve spolupráci s MP,
 • stanovení počtu a nákup potravin ve spolupráci s JH,
 • zjištění stavu zásob v hasičárně,
 • zajištění časomíry, včetně zobrazení výsledků,
 • zajištění prezence,
 • vystavení příjmových dokladů,
 • zajištění aparatury,
 • zajištění techniky pro video z MČR Plamen,
 • zajistí sudy od Kozla (na poukázky),
 • zajištění „drobáků“.

Milan Polívka

 • tisk diplomů ZČHL i noční,
 • zajištění pohárů ZČHL (muži ženy),
 • zajištění komentátora (Vilda – Bezděkov),
 • připraví sestřih SDH Žákava z MČR Plamen – Hradec Králové
 • připraví pamětní listy pro MH (10+2)
 • zajistí rozhodčí (hlavní, základna) ve spolupráci s LV

Jakub Diviš

 • zajištění medailí a pohárů pro proudaře (připomene Josef Hora).

Michaela Bláhová

 • objednání 2x ToiToi,
 • zajištění „drobáků“.

Bardoun Václav

 • zajistí nákup a zprovoznění chlazení

01.07.2022 – valná hromada

Program

 • Volba návrhové komise (předseda Milan Polívka, členové Marek Fiala, Petr Kašpar)
 • Zpráva o činnosti za rok 2022
 • Zpráva KRR
 • Diskuze

  Do návrhové komise byli zvoleni. Předseda Milan Polívka, členové Marek Fiala, Petr Kašpar.

  Velitel sboru přednesl zprávu o činnosti sboru z první polovinu roku a plán na druhou polovinu roku. Zhodnotil činnost sboru včetně účasti na soutěžích týmu mladých hasičů, žen a mužů. Hospodář informoval o stavu pokladny a bankovního účtu.

  Václav Fiala seznámil přítomné s činností KRR.

  Příprava ZČHL a noční soutěže.

  14.04.2022 – výborová schůze

  Půjčování stávajícího stanu – cena za půjčení 2 000 Kč nečlen, 500 Kč člen, Milan Polívka připraví vzor smlovy na pronájem stanu.

  Zřízení google disku – Milan Polívka, uchovávání fotografií, videí a dalších dokumentů SDH

  Nákupy:

  • nového chlazení – Václav Bardoun
  • nový stan – zajistí Josef Hora ml.
  • vysoké přepravky – 5 ks – Michaela Bláhová

  Soutěže

  • Soutěž mladých hasičů v Žákavé – 15.05.2022 10:00, příprava So 24.05. od 15:00. Občerstvení zajistí Jana Šloufová.
  • Okrsková soutěž – 18.06.2022 Nové Mitrovice

  Ostatní

  • zprávy z VVH podklady zajistí Libor Valeš, Lucie Horová. Na OSH odešle Michaela Bláhová
  • pořízení nových klíčů – Josef Hora ml.
  • brigáda na lávku – 23.04.2022, 13:00
  • noční soutěž – zajistit hořící dřevěné svíce – Josef Hora
  • hasičské hřiště – zasadit listnaté stromy