Zápisy ze schůzí v roce 2022

14.04.2022

Půjčování stávajícího stanu – cena za půjčení 2 000 Kč nečlen, 500 Kč člen, Milan Polívka připraví vzor smlovy na pronájem stanu.

Zřízení google disku – Milan Polívka, uchovávání fotografií, videí a dalších dokumentů SDH

Nákupy:

  • nového chlazení – Václav Bardoun
  • nový stan – zajistí Josef Hora ml.
  • vysoké přepravky – 5 ks – Michaela Bláhová

Soutěže

  • Soutěž mladých hasičů v Žákavé – 15.05.2022 10:00, příprava So 24.05. od 15:00. Občerstvení zajistí Jana Šloufová.
  • Okrsková soutěž – 18.06.2022 Nové Mitrovice

Ostatní

  • zprávy z VVH podklady zajistí Libor Valeš, Lucie Horová. Na OSH odešle Michaela Bláhová
  • pořízení nových klíčů – Josef Hora ml.
  • brigáda na lávku – 23.04.2022, 13:00
  • noční soutěž – zajistit hořící dřevěné svíce – Josef Hora
  • hasičské hřiště – zasadit listnaté stromy