Soutěž CHLUM

24.4.2016

V neděli 24. 4. se družstvo mladších žáků SDH Žákavá zúčastnilo další z řady soutěží v rámci ligy mladých hasičů okresu Plzeň-jih.

Soutěžilo se ve dvou disciplínách. Štafetě požárních dvojic a požárním útoku. Naše družstvo odběhlo dva pokusy v rámci štafety požárních dvojic a to ve složení:

  1. družstvo:

Ondřej Fiala, Lukáš Valeš, Štěpán Šimek, Alex Váňa a Zdeněk Hora.

2. družstvo:

Matěj Červenka, Eliška Šimánková, Daniel Vaneš, Petr Vaneš a Klára Fialová.

Obě štafety se velice snažily a i přes nepřízeň počasí absolvovali všichni závodníci disciplínu pouze s drobným zaváháním.  Úkolem velitele bylo oběhnout vyznačenou metu. Po něm následovala dvojice, která se vyzbrojí hadicí a proudnicí, doběhnou k hydrantovému nástavci, kde hadici rozvinou, jednu koncovku připojí k hydrantu a druhou napojí na proudnici. Druhá dvojce nejdříve oběhne metu a při cestě zpět jeden člen odpojí proudnici, přeloží jednou hadici a odpojí ji od hydrantového nástavce. Druhý hadici smotá a oba s nářadím dobíhají na cílovou čáru.

Vzhledem k velmi chladnému počasí, kdy chvílemi i sněžilo, jsme se rozhodli absolvovat požární útok jedním pokusem. Jednalo se o první soutěž, kdy si naši nejmenší hasiči vyzkoušeli disciplínu požární útok v závodním režimu. V tomto případě nestála štěstěna na naší straně a pokus byl označen jako neplatný. Pravému proudaři se nepodařilo srazit terč. Za nesplnění podmínek disciplíny byl tedy tento pokus označen jako neplatný.

I přes nepříznivý výsledek naše družstvo ukázalo, že má velký potenciál a věříme, že se získáváním zkušeností se dostaví i lepší výsledky. V celkovém hodnocení závodu obsadilo družstvo mladších žáků SDH Žákavá 14. místo.

Vlevo nahoře: Dominika Š., David Č., Anežka P., Julie H., Štěpán Š., Aleš H., Daniel B., Zdeněk H., Petr V.
Vlevo dole: Eliška Š., Nicol P., Lucie H., Daniel V.