Nový náběh dráhy na hasičském hřišti

V září letošního roku se po ročním čekání na rozhodnutí podařilo našemu sboru získat dotaci od Národní sportovní agentury, která bude využita na kompletní přestavbu náběhu dráhy pro požární útok na hasičském hřišti. Díky výborné a rychlé spolupráci s obecním úřadem a firmou BP Stavby začaly na hřišti probíhat již koncem září první práce, o které se postarali členové sboru. Jednalo se o vyměření nového náběhu a rozebrání stávající zámkové dlažby, která bude následně využita na jiném místě na hřišti. Do dalších prací se pustili již pracovníci firmy BP Stavby, kteří odstranili staré betonové panely a obrubníky, osadili nové obrubníky a na celý povrch byl položen propustný asfalt. S prvním sněhem byla ještě členy sboru při brigádě provedena úprava zeminy okolo obrubníků. Dráha teď bude čekat na jaro, kdy bude provedena finální část prací – položení povrchu z recyklované gumy na asfaltový podklad!