O boreckého kapra

26.5.2018

O poslední květnové sobotě čekaly mladé hasiče další závody v rámci okresní ligy mladých hasičů. Po propršeném týdnu se na víkend vrátilo krásné letní počasí, které slibovalo další pěkné závody.

         Soutěž ve Štěnovickém Borku se skládá ze štafety požárních dvojic a požárního útoku prováděného na nástřikové terče o objemu nádržky 10 l. Žákavou v závodě reprezentovalo jedno družstvo starších žáků a dvě družstva mladších žáků – „Koně“ a „Poníci“. Do soutěže bylo přihlášeno 16 družstev mladších a 17 družstev starších žáků.

První do závodu nastoupili „Poníci“, kteří šli nejprve na štafetu požárních dvojic. I přes lehké podklouznutí kapitána při obíhání kuželu se jim podařilo dokončit štafetu bez trestných bodů v čase 83:62 s., což byl 7. nejlepší čas v kategorii mladších. Krátce poté se již připravovali na svůj požární útok. Zde opět zapracovala nervozita a jeden ze závodníků se zpozdil při zapojení hadice na rozdělovač. Vzniklý zmatek znamenal velké zdržení na roztažení hadicového vedení a útok se podařilo dokončit v čase 49:50 s., který v kategorii mladších stačil až na 13. místo. V celkovém hodnocení se tak „Poníci“ umístili na 10. místě.

„Koně“ svůj závod zahájili na základně požárního útoku, který se povedl bez zásadnějších problémů v čase 28:50 s. Tento čas překonalo pouze družstvo z Nebílov a v útocích to tedy znamenalo 2. místo. Přesun na štafetu požárních dvojic a příprava, chvíle nervozity a start. Kromě drobného zaváhání dvojice na zapojování na hydrant a proudnice vše proběhlo hladce. Jaké bylo pak překvapení celého družstva z výsledného času 69:81 s., což znamenalo prolomení hranice 70 s. a nový osobní rekord týmu. Tomuto času se dokázali nejvíce přiblížit mladí hasiči z Letkova s časem 74:25 s. a pro „Koně“ to znamenalo suverénní 1. místo v disciplíně. V družstvu začalo panovat nadšení, protože umístění „na bedně“ bylo téměř jasné, ale ještě se hrálo, o jakou příčku přesně půjde. Při závěrečném nástupu „Koně“ již potřetí v této sezóně vystoupali na nejvyšší stupínek, na krk dostali zlaté medaile a ještě si domů odvezli živého boreckého kapra!

Starší žáci soutěž zahájili na štafetě požárních dvojic a tuto absolvovali bez jakéhokoliv zaváhání a čas na stopkách zastavili na hodnotě 57:22 s. Tento čas překonalo pouze domácí družstvo, což znamenalo 2. místo ve „dvojičkách“. Tuto disciplínu si zaběhlo ještě jedno družstvo starších žáků, které se zúčastnilo mimo soutěž pouze této disciplíny a dokončilo ji v čase 69:44 s. Před požárním útokem v družstvu panovalo velké napětí, které bylo prohloubeno technickými problémy pořadatelů, které protáhlo čekání na přípravu. Konečně je vše připravené, všichni stojí na startovní čáře, výstřel a uklouznutí a pád jedné ze závodnic. Poté ještě došlo k problému s našroubováním koše, které pozdrželo dodávku vody do stroje. Ve stylu pořekadla „Když se to s…, tak všechno“ ještě došlo k přetočení rozdělovače a tímto pohybem k uzavření kohoutu levého proudu. Útok se sice podařilo dokončit, ale čas 48:83 s. byl velmi daleko za očekáváním a stačil až na 16. místo v disciplíně. V celkovém hodnocení tak starší žáci ze Žákavé obsadili 8. místo.

Nezdary je potřeba hodit za hlavu, protože nyní je před námi velmi náročný týden a první červnový víkend nás čeká hlavní závod sezony – jarní část celorepublikové hry Plamen, která proběhne v Nepomuku.