Polní den 2018

15.6.2018

Stejně jako v uplynulých letech pořádalo i letos místní zemědělské družstvo akci nazvanou Polní den, jehož součástí se staly i ukázky mladých hasičů SDH Žákavá. V letošním roce naše děti ukázaly návštěvníkům Polního dne požární útok dle pravidel CTIF. Nejprve svůj útok zaběhlo družstvo mladších a poté starších žáků. Diváci mladé hasiče odměnili velkým potleskem. Po ukázkách si mladí hasiči užívali na akci stánky s občerstvením a ukázky dobytka a techniky až do oběda.