Výtvarná soutěž Požární ochrana očima dětí a mládeže 2021

Naši mladší žáci se jako každý rok zúčastnili výtvarné a literární soutěže Požární ochrana očima dětí a mládeže. Soutěž probíhá celorepublikově a nejlepší práce postupují do okresního kola, dále pak do krajského kola a nakonec do kola celorepublikového. Výtvarné práce našich dětí spadaly do kategorií M2 (mateřská škola), ZŠ1 (1. -3. třída) a ZŠ2 (4. a 5. třída).

S radostí můžeme oznámit, že v kategorii M2 v okresním kole obsadila 1. místo Aneta Zelená z našeho sboru a postoupila do kola krajského. Tímto moc gratulujeme a v krajském kole držíme palce.

Vítězný obrázek v kategorii M2 Anety Z.