Perný víkend žákavských hasičů

14. – 15. 5. 2016

Přípravy na víkend plný závodění začaly již v pátek odpoledne, kdy se začalo s rozměřováním dráhy pro štafety na hasičském hřišti v Žákavé. Ostré přípravy začaly v sobotu 14. května od 9:00 hod., aby vše bylo perfektně připraveno na 13. hodinu, kdy začínalo okrskové cvičení sborů 10. okrsku. Soutěže se zúčastnilo 8 družstev mužů a 4 družstva žen.

První byly odstartovány štafety 4×100 m žen a nejlepšího času dosáhly domácí ženy. Následovaly štafety 4×100 m mužů a i zde domácí muži nenašli žádného přemožitele. Následovaly požární útoky, které začaly mužskou kategorií. Požární útok na okrskové soutěži je tradičně prováděn na nástřikové terče s objemem nádrže 10 l. Domácí muži si udrželi neporazitelnost i v této disciplíně a z útoků si odnesli opět první místo. Žákavské ženy neponechaly nic náhodě a po vzoru mužů dosáhly na nejlepší čas soutěže i v požárním útoku.

Okrskové cvičení bylo z pohledu žákavských hasičů opět vydařené a to jak po stránce organizační tak i té soutěžní a putovní poháry za první místo v obou kategoriích i letos zůstávají v Žákavé.

V odpoledních hodinách po skončení okrskové soutěže proběhl rychlý úklid a přestavba závodní dráhy pro dětskou soutěž, která byla naplánována na neděli.

V neděli 15. května po poledni se to již na hasičském hřišti v Žákavé hemžilo dětmi a to znamenalo, že začal již 18. ročník soutěže mladých hasičů „O pohár starosty obce Žákavá“. Do soutěže se přihlásilo 13 družstev starších dětí a 13 družstev mladších dětí, kdy dvě družstva mladších dětí šla mimo soutěž. Tato soutěž je zařazena do ligy mladých hasičů okresu Plzeň-jih a skládá se jako všechny závody ligy ze dvou disciplín. Jednou je požární útok, který byl letos z důvodu silného větru prováděn na sklopné terče místo tradičních nástřikových. Druhou disciplínou je jistá modifikace útoku dle pravidel CTIF. Tuto disciplínu provádí 7 členů družstva. Jedním je kapitán, který provede hlášení a po odstartování přeskočí malou překážku a přeběhne nízkou lávku, po zastavení na značce odstartuje zbytek družstva povelem „vpřed“. Dva závodníci mají za úkol pomocí džberové stříkačky naplnit v terči nádobu o objemu 5 l. Čtyři závodníci současně provádí na stojanu vázání uzlů. Po splnění všech úkolů se závodníci seřadí za velitelem a ten zdvižením ruky disciplínu ukončí.

Tuto disciplínu zahájilo družstvo domácích starších dětí a bez trestných bodů dosáhlo velice pěkného času, který na konci znamenal první místo v této disciplíně. I požární útok se starším dětem ze Žákavé vydařil a čas 21:66 s pro ně znamenal na této disciplíně výsledné třetí místo. V celkovém hodnocení si domácí družstvo starších odneslo pohár a medaile za 2. místo!

Domácí závody se ovšem nevydařily družstvu mladších dětí ze Žákavé. Ti byly po uplynulých závodech natěšení, že vzestupnou tendenci zúročí také na domácích závodech. Mladší zahájili požární útoky a přes mírné zdržení na koši a savicích a komplikace u rozdělovače se jim podařilo útok dokončit. Ovšem čas 39:53 s stačil na deváté místo. Ani v druhé disciplíně se mladším moc nedařilo a k náročnému plnění terče džberovou stříkačkou se přidaly ještě dva chybně uvázané uzle. Po součtu trestných bodů to pro družstvo znamenalo poslední jedenácté místo v této disciplíně. V celkovém součtu výsledků tak bohužel skončili na posledním 11. místě v kategorii mladších dětí.

Po vyhlášení výsledků a rozdání cen se všichni odebrali k domovům a domácí hasiči se vrhli na úklid. Většina věcí byla uklizena okolo 19. hodiny, i když úklid pokračoval ještě na brigádě v pondělí 16. května.

Závěrem chceme velice poděkovat všem, kteří se zúčastnili příprav, průběhu a úklidu soutěží. Poděkování patří také maminkám žákavských dětí, které napekly různé sladkosti, které posloužily jako ceny na dětské soutěži.

Chouzovský rybník

8.5.2016

Vlevo nahoře: Eliška Š., Adam S., Štěpán Š., Lucie H., Lukáš V., Dominika Š., Aleš H., Nicol P., David Č., Julie H., Daniel B.
Vlevo dole: Ondřej F., Zdeněk H., Alex V., Daniel V., Petr V., Matěj Č.

V neděli 8. května v 9:15 hodin se sešli mladí hasiči ze Žákavé před hasičskou zbrojnicí, aby vyrazili na další závody ze série ligy mladých hasičů Plzeň-jih. Tentokrát vyrazili do nedalekých Chouzov. Počasí již od rána slibovalo, že bude pěkný den a všichni věřili, že to tak bude i s výsledky závodů.

Závody v Chouzovech jsou stejně jako všechny závody ligy složeny ze dvou disciplín. První disciplínou je požární útok dle pravidel hry plamen prováděný na sklopné terče. Druhá disciplína je rozdělena na dvě části, kdy v první musí velitel týmu po odstartování překonat bariéru „okno“, během toho stisknout tlačítko umístěné na bariéře vedle okna, oběhnout kužel, vrátit se zpět přes okno a vedle bariéry na stojan postavit pyramidu ze 6 plechovek. Poté se postaví před bariéru a povelem „vpřed“ odstartuje druhou část družstva tvořenou třemi členy, která vyběhne ze startu k džberové stříkačce a jejím úkolem je v co nejkratším čase srazit všechny plechovky. Po sražení poslední plechovky se zastaví čas. V kategorii mladších žáků je pouze úprava, že velitel nepřekonává bariéru „okno“ ale tuto pouze oběhne, oběhne kužel a poté staví plechovky. Tuto disciplínu absolvují dvě družstva a časy obou se sčítají.

Mladší žáci ze Žákavé závody začali požárním útokem a na trať vyběhli jako třetí družstvo. Během přípravy byla znát mírná nervozita, ale po odstartování všichni členové týmu na vše okolo zapomněli a věnovali se plně svým postům. Koš na savci byl v kádi, hadicové vedení nataženo až k čáře nástřiku a voda se drala vstříc terčům. Během útoku foukal mírný vítr, který proudařům neumožnil lepší zamíření, ale i přesto se podařilo terče srazit poměrně rychle a časomíra se zastavila na čase 28,70 s. Tento čas stačil v hodnocení požárních útoků na 7. místo a v týmu zavládla spokojenost s úspěšně splněným útokem.

Poryvy větru postupně zesilovaly a s tím rostly i obavy z druhé disciplíny, neboť silný vítr velmi ovlivňoval srážení plechovek džberovkou. První družstvo odstartovalo a větru se očividně nebálo, protože dosažený čas 26,74 s byl nejlepším pokusem této disciplíny v kategorii mladších. Druhé družstvo mělo s větrem již větší potíže a plechovky se podařilo srazit v čase 44,53 s a celkový čas po součtu znamenal v této disciplíně 6. místo.

Po součtu umístění z obou disciplín se celkově umístilo žákavské družstvo mladších žáků na pěkném 6. místě. Toto umístění je především příslibem do nadcházejících závodů.

Starší žáci zahájili závody na disciplíně se džberovkou a dařilo se jim zde velmi dobře, první družstvo dosáhlo času 29,22 s a druhé 28,12, což v součtu znamenalo průběžné 2. místo v soutěži. O vše šlo starším žákům v požárním útoku. Zde bohužel došlo k podklouznutí jednoho závodníka při náběhu na základnu, což jej zdrželo a výsledný čas 27,83 s byl dost za časy, kterých tým běžně dosahuje. I přes tuto komplikaci tým v požárním útoku skončil na 5. místě a po součtu umístění z obou disciplín to znamenalo velice pěkné 3. místo v dnešním závodě!