Dokončení výměny střechy na hasičské zbrojnici

24.10.2020

V sobotu 24. října byla naplánována další brigáda, která byla pokračováním ve výměně střešní krytiny nad celou hasičskou zbrojnicí. Z minulé brigády bylo již připraveno kompletní laťování a náplní brigády byla pokládka nové plechové krytiny – imitace střešních tašek. I díky obědu, který zařídil starosta obce, šla práce dobře od ruky a do podvečera se podařilo střechu kompletně pokrýt a osadit i většinu lemovacích plechů. Již zbývají pouze drobné dodělávky, které budou provedeny v následujících dnech.