Zásah jednotky 14.9.2021

Dne 14.9.2021 v 15:46 hod. byl ze strany operačního střediska HZS Plzeňského kraje jednotce JSDHO Žákavá vyhlášen poplach na základě oznámení na tísňovou linku o požáru travního porostu a sena na louce na okraji lesa nad areálem kravína v obci Žákavá.

Během pár minut se již členové jednotky sjížděli k hasičské zbrojnici a na místo zásahu na bývalém letišti na okraji lesa Babiny dorazili za 8 minut od vyhlášení poplachu jako první jednotka! Po průzkumu požářiště byly zahájeny hasební práce jedním vysokotlakým proudem z vozidla Iveco Daily v prostoru mezi hořící skládkou staré senáže a siláže na okraji louky a začátkem lesního porostu.

Následně se na místo dostavila jednotka z Nezvěstic, Spáleného Poříčí a profesionální hasiči ze stanice Plzeň – Slovany, kteří pokračovali v hašení. Ze strany velitele zásahu bylo rozhodnuto o přemístění jednotky Žákavá k řece Úslavě na hasičské hřiště a zřízení čerpací stanice. Na místo dále byly vyžádány jednotky sborů Chválenice, Želčany a Losiná s cisternami. Doplňování cisteren bylo zajištěno pomocí plovoucího čerpadla PH Poseidon a bylo prováděno do 20. hodiny. Po lokalizaci požáru byla čerpací stanice zrušena a požářiště bylo ze strany velitele zásahu předáno k dohledu jednotce Žákavá.

Při kontrole požářiště krátce před 22. hodinou bylo zjištěno, že došlo k opětovnému vzniku požáru uskladněné senáže a siláže, na místo se dostavili další členové jednotky Žákavá s novým dopravním automobilem Fiat Ducato a dále cisterna a čelní nakladač ze zemědělského družstva Alimex a.s. Hořící část senáže byla za pomoci nakladače oddělena od nehořící části a postupně prolita vodou, aby se zamezilo dalšímu šíření ohně na senáž nebo do lesního porostu. Ohniska požáru byla lokalizována dne 15.9.2021 ve 3:15 hod. a dále byl prováděn ze strany členů jednotky Žákavá dohled nad požářištěm až do 8:00 hod., kdy bylo požářiště předáno pracovníkům zemědělského družstva Alimex a.s., čímž byl zásah jednotky ukončen.

Zásah jednotky 5.9.2021

V neděli 5. září v podvečerních hodinách byl kontaktován velitel jednotky ze strany majitele chaty E 154 mezi Bradavou a Mlýnským rybníkem, že má v půdním prostoru nad vchodem pravděpodobně vosí hnízdo. Velitel svolal další dva členy jednotky a přes krajské operační středisko hasičů nahlásil výjezd na likvidaci bodavého hmyzu.

Na místě bylo zjištěno, že vosí hnízdo se nachází ve špatně přístupném půdním prostoru za podbitím střechy a trámy tvořícími podlahu půdy. Většinu hnízda se podařilo odstranit za pomoci vysavače na bodavý hmyz a zbytek byl zlikvidován sprejem na hubení hmyzu.

Tento zásah byl prvním použitím vysavače, který má jednotka ve svém vybavení.

Zásah jednotky 8.7.2021

V podvečer ve čtvrtek 8. července se přes Žákavou a okolí přehnala další bouřka provázená silným větrem a vydatným deště. Stejně jako týden před tím byla jednotka sboru povolána ze strany starosty obce ke kontrole obce. Při této bylo zjištěno, že na silnici č. I/19 u můstku pod areálem zemědělského družstva došlo na naklonění tří stromů nad vozovku. Tyto byly ze strany jednotky odstraněny. Následně byla jednotka povolána do čp. 12, kde došlo k vyplavení truhlářské dílny vlivem ucpaného odpadu na dešťovou vodu. Zde byla ze strany jednotky odčerpána plovoucím čerpadlem voda z prostoru před dílnou a dále pokusy o zprůchodnění ucpaného odpadu, což se bohužel nepodařilo ani při využití různých prostředků. Dále jednotka pokračovala opět na silnici č. I/19 za areál firmy Okal, kde došlo k pádu několika zlomených větví na vozovku. Tyto byly odklizeny a dále byly odstraněny i nalomené větve visící nad vozovkou.

Zásah jednotky 29.6.2021

V podvečer dne 29.6.2021 se přes Žákavou a okolí přehnala bouřka spojená s nárazovým větrem a vydatným deštěm, což způsobilo řadu komplikací především na silnicích. Z důvodu několika telefonátů od obyvatel obce byla ze strany velitele jednotky a starosty obce svolána jednotka sboru v počtu 4 členů a se zásahovým vozidlem Iveco provedla kontrolu v rámci katastru obce. Tento výjezd byl nahlášen telefonicky na krajské operační středisko hasičů, kterým byla jednotka ještě vyslána do místní části Štěrkovna, kde došlo k pádu vzrostlého stromu. Na místě byla ze strany jednotky provedena kontrola, kterou bylo zjištěno, že pádem došlo pouze k poškození oplocení sousedního pozemku, větve zasáhly i na chatu na dalším pozemku, ale tuto nijak nepoškodily. Po kontrole místa bylo rozhodnuto, že odstranění stromu, vzhledem k jeho velikosti, bude provedeno v následujících dnech. Jednotka dále provedla odklizení popadaných větví na silnici při výjezdu směrem na Spálené Poříčí a dále odstranění padlého stromu na silnici I/19 v blízkosti zastávky „Na Apoleně“.