Soutěž Blovice

15.10.2016

V polovině října vyrazili žákavští mladí hasiči na poslední závod tohoto kalendářního roku do nedalekých Blovic. Tato soutěž mladých hasičů je již tradiční s mnohaletou tradicí. Během závodu jsou plněny disciplíny závodu požární všestrannosti dle pravidel hry Plamen a navíc se zde běhá ještě štafeta požárních dvojic. Celkové pořadí se poté sestavuje ze součtu bodů za umístění v jednotlivých disciplínách.  Do závodu nastoupily dva týmy starších žáků a jeden tým mladších žáků, neboť druhý tým zasáhly absence z důvodu nemocí. 

Závod odstartoval v 9 hodin a první se k plnění disciplín dostalo družstvo mladších žáků, které začínalo střelbou ze vzduchovky. Zde se velice dařilo a z 15 špalíčků se jich podařilo srazit 11, což znamenalo první místo v této disciplíně. Bohužel trestné body na určování technických prostředků a vázání uzlů předznamenaly propad v celkovém pořadí. Výsledné 6. místo z celkového počtu 21 družstev bylo ale pěkným umístěním.

V kategorii starších žáků se družstvo s označením „A“ vydalo k plnění disciplín jako první a po celkem dobré střelbě se jim dařilo i ve štafetě požárních dvojic a dalších disciplínách. Bohužel jeden trestný bod na určování technických prostředků znamenal 7 bodů do celkového hodnocení navíc a to posunulo toto družstvo na výsledné 7. místo z 26 zúčastněných družstev.

Družstvo s označením „B“ bylo kvůli nemocem doplněno dětmi z mladších žáků, ale ani toto družstvo si nevedlo špatně a na střelbě ze vzduchovky dokonce dosáhlo lepšího výsledku než jejich kolegové z „áčka“. V dalších disciplínách se jim ovšem už tolik nedařilo a po obdržení několika trestných bodů stačil součet bodů za umístění na výsledné 20. místo v kategorii starších žáků. Závodem v Blovicích tak naše děti zakončily závodění pro rok 2016, ale již brzy začnou přípravy na závody v roce 2017!

ZPV Radochovy

1.10.2016

V sobotu 1. října ráno se před požární zbrojnicí v Žákavé sešlo 20 dětí a jejich cílem byly závody v Radochovech. Náš sbor do závodu postavil dvě družstva starších žáků a dvě družstva mladších žáků.

Na start závodu se v 10:45 hod. postavila první hlídka starších a po dalších 10 minutách odstartovala i druhá hlídka starších žáků. První hlídka se do cíle vrátila za 33,28 min. a pohled na kartu družstva se záznamy s jednotlivých stanovišť vykouzlil trenérům úsměv na tváři. Družstvo mělo pouze 4 trestné minuty za nesražené špalíky na střelbě ze vzduchovky a poté jen samé nuly! Druhé družstvo doběhlo do cíle v čase 37,33 min. a na svém kontě mělo celkem 16 trestných minut za nesražené špalíky, práci s buzolou a vázání uzlů.

V čase 12:15 hod. přišel čas i pro první hlídku mladších žáků a o dalších 10 minut později vyběhly do závodu i poslední žákavští zástupci tohoto závodu. První hlídka se pravděpodobně inspirovala svými staršími kolegy a do cíle doběhla v čase 32,21 min. a jejich čas se nastavil pouze o 9 trestných minut, které družstvo dostalo na stavišti se střelbou, ovšem na dalších stanovištích již nechybovali a to slibovalo také pěkný výsledek. Druhé družstvo doběhlo v čase 42,00 min. a na střelbě, vázání uzlů, topografii, požární ochraně a překonání lana posbíralo celkem 33 trestných minut.

Závod požárnické všestrannosti není ukončen slavnostním vyhlášením, neboť se jeho výsledky započítávají do jarní části závodu hry Plamen, a proto jsme po doběhu posledního družstva a svačině vyrazili k domovům. Výsledky závodu jsme se dozvěděli až z internetu po příjezdu domů a nastal důvod k velké radosti.

První hlídka starších žáků se umístila na velice pěkném 2. místě v závodě a má tak velmi dobrou výchozí pozici pro jarní část závodů. Druhé družstvo starších se umístilo na 10. místě z celkového počtu 26 hlídek.

První hlídka mladších žáků opravdu kráčela ve stopách svých starších kolegů a i ona se umístila v celkovém hodnocení na 2. místě závodu. Druhá hlídka dosáhla v celkovém hodnocení na 9. příčku z celkového počtu 22 hlídek. První hlídky starších i mladších žáků navíc dosáhli nejlepšího hodnocení, co se týče trestných bodů. V tomto byly nejlepší ze všech soutěžních družstev. Velký skok udělalo navíc družstvo mladších žáků, které v loňském roce v tomto závodě skončilo na 17. místě a posun o 15 příček je opravdu pěkný.

Jarní část celorepublikové hry Plamen – okresní kolo

21.5.2016

V sobotu 21.5. v 9 hodin začal závod, který je považován za vrcholnou akci celé hasičské sezony mladých hasičů. Jednalo se o okresní kolo celorepublikové hry plamen, které v letošním roce uspořádal na svém hasičském hřišti sbor dobrovolných hasičů ze Štěnovického Borku. Náš sbor se těchto závodů zúčastnil opět s družstvem starších i mladších žáků.

Na závodech se soutěžilo v několika disciplínách. Mladší žáci se zúčastnili štafety 4×60 metrů, štafety požárních dvojic a požárního útoku. Starší žáci měli navíc ještě štafetu CTIF a útok CTIF.

Mladší žáci zahájili závody štafetou 4×60 metrů, která se běžela na dva rozběhy, kdy se počítal lepší čas. Již první rozběh se vydařil nad očekávání a bez jediného trestného bodu nebo chyby dosáhlo družstvo pěkného času. Druhý rozběh měl horší čas, a proto se do pořadí počítal čas z prvního rozběhu. Čas 65,14 s znamenal čtvrté místo v této disciplíně.

Druhou disciplínou byla štafeta požárních dvojic, která byla opět prováděna dvěma družstvy, která zde běžela současně, a opět se počítal čas lepšího rozběhu. Čas lepšího rozběhu byl změřen na hodnotu 97,52 s. Tento čas bohužel ve velké konkurenci na této disciplíně znamenal deváté místo.

Poslední disciplínou a to v požárním sportu disciplínou královskou byl požární útok prováděný na nástřikové terče o objemu nádrže 10 l. I požární útok byl prováděn dvakrát a počítal se lepší čas. Družstvo mladších žáků do útoku startovalo jako předposlední. Na taktizování ovšem nebyl čas a jediným úkolem bylo dosáhnout co nejlepšího času. Celé družstvo se tohoto úkolu zhostilo opravdu zodpovědně a v prvním kole zastavilo časomíru na hodnotě 30,29 s, což bylo velmi milým překvapením pro všechny z týmu i žákavské trenéry a fanoušky. Tento čas navíc znamenal průběžné třetí místo v této disciplíně. Do druhého kola šel tým s odhodláním zkusit svůj první čas ještě vylepšit a toto se jim skutečně povedlo. Čas z druhého kola měl hodnotu 30,12 s a družstvo si jím pojistilo výsledné třetí místo v této disciplíně.

Celkové hodnocení okresního kola hry Plamen se sestavuje součtem bodů za umístění v jednotlivých disciplínách, do kterých se počítá i podzimní část – závod požární všestrannosti. Body za podzimní část našemu týmu pokazily velice pěkné výsledky z jarní části, ale i přesto se družstvo v celkovém hodnocení umístilo na pěkném 7. místě ze 14 zúčastněných družstev.

Starší žáci začínali závody štafetou CTIF a tato se jim vydařila bez trestných bodů i chyb, kdy čas lepšího ze dvou prováděných rozběhů byl 72,08 s a v této disciplíně znamenal čtvrté místo.

Dále měli na programu štafetu 4×60 metrů, při které družstvo ovšem opustilo štěstí a v prvním rozběhu se nepodařilo závodníkovi na posledním úseku včas zapojit proudnici, což znamenalo neplatný pokus tohoto rozběhu. Druhému rozběhu se podařilo štafetu úspěšně dokončit, ale čas 61,62 s stačil v této disciplíně až na jedenácté místo.

Jako třetí čekala starší žáky disciplína útok CTIF. Tato disciplína je velice náročná, neboť na její dráze je potřeba překonávat překážky, natahovat hadicové vedení, provádět nástřik na terč pomocí džberové stříkačky, vázat uzle a přiřazovat technické prostředky podle jejich značek. Čas pokusu byl 77,34 s, ale k tomuto času bylo bohužel přičteno 20 s za nepřekonání jedné z překážek dvěma členy a poté ještě 10 s za špatně uvázaný uzel. Výsledný čas 107,34 s znamenal sedmé místo.

Ve štafetě požárních dvojic asi v závodnících ještě přetrvávalo zklamání z předešlých disciplín a dosažený čas lepšího rozběhu 69,97 s znamenal šesté místo v této disciplíně.

Stejně jako v kategorii mladších i starší žáci závody zakončili požárním útokem. První kolo strojník pojal zřejmě jako zahřívací a s přidáním plynu nechvátal. Čas 35,83 s nebyl žádným pěkným výsledkem a znamenal průběžné páté místo po prvním kole. Druhý pokus byl již o poznání lepší a potřebný objem v terčích zastavil časomíru na čase 26,38 s a to znamenalo celkové druhé místo v požárním útoku, čímž si starší žáci spravili na závěr závodů chuť. V celkovém hodnocení okresního kola hry Plamen se po součtu všech bodů umístilo družstvo starších žáků SDH Žákavá na 7. místě z 12 družstev.

Perný víkend žákavských hasičů

14. – 15. 5. 2016

Přípravy na víkend plný závodění začaly již v pátek odpoledne, kdy se začalo s rozměřováním dráhy pro štafety na hasičském hřišti v Žákavé. Ostré přípravy začaly v sobotu 14. května od 9:00 hod., aby vše bylo perfektně připraveno na 13. hodinu, kdy začínalo okrskové cvičení sborů 10. okrsku. Soutěže se zúčastnilo 8 družstev mužů a 4 družstva žen.

První byly odstartovány štafety 4×100 m žen a nejlepšího času dosáhly domácí ženy. Následovaly štafety 4×100 m mužů a i zde domácí muži nenašli žádného přemožitele. Následovaly požární útoky, které začaly mužskou kategorií. Požární útok na okrskové soutěži je tradičně prováděn na nástřikové terče s objemem nádrže 10 l. Domácí muži si udrželi neporazitelnost i v této disciplíně a z útoků si odnesli opět první místo. Žákavské ženy neponechaly nic náhodě a po vzoru mužů dosáhly na nejlepší čas soutěže i v požárním útoku.

Okrskové cvičení bylo z pohledu žákavských hasičů opět vydařené a to jak po stránce organizační tak i té soutěžní a putovní poháry za první místo v obou kategoriích i letos zůstávají v Žákavé.

V odpoledních hodinách po skončení okrskové soutěže proběhl rychlý úklid a přestavba závodní dráhy pro dětskou soutěž, která byla naplánována na neděli.

V neděli 15. května po poledni se to již na hasičském hřišti v Žákavé hemžilo dětmi a to znamenalo, že začal již 18. ročník soutěže mladých hasičů „O pohár starosty obce Žákavá“. Do soutěže se přihlásilo 13 družstev starších dětí a 13 družstev mladších dětí, kdy dvě družstva mladších dětí šla mimo soutěž. Tato soutěž je zařazena do ligy mladých hasičů okresu Plzeň-jih a skládá se jako všechny závody ligy ze dvou disciplín. Jednou je požární útok, který byl letos z důvodu silného větru prováděn na sklopné terče místo tradičních nástřikových. Druhou disciplínou je jistá modifikace útoku dle pravidel CTIF. Tuto disciplínu provádí 7 členů družstva. Jedním je kapitán, který provede hlášení a po odstartování přeskočí malou překážku a přeběhne nízkou lávku, po zastavení na značce odstartuje zbytek družstva povelem „vpřed“. Dva závodníci mají za úkol pomocí džberové stříkačky naplnit v terči nádobu o objemu 5 l. Čtyři závodníci současně provádí na stojanu vázání uzlů. Po splnění všech úkolů se závodníci seřadí za velitelem a ten zdvižením ruky disciplínu ukončí.

Tuto disciplínu zahájilo družstvo domácích starších dětí a bez trestných bodů dosáhlo velice pěkného času, který na konci znamenal první místo v této disciplíně. I požární útok se starším dětem ze Žákavé vydařil a čas 21:66 s pro ně znamenal na této disciplíně výsledné třetí místo. V celkovém hodnocení si domácí družstvo starších odneslo pohár a medaile za 2. místo!

Domácí závody se ovšem nevydařily družstvu mladších dětí ze Žákavé. Ti byly po uplynulých závodech natěšení, že vzestupnou tendenci zúročí také na domácích závodech. Mladší zahájili požární útoky a přes mírné zdržení na koši a savicích a komplikace u rozdělovače se jim podařilo útok dokončit. Ovšem čas 39:53 s stačil na deváté místo. Ani v druhé disciplíně se mladším moc nedařilo a k náročnému plnění terče džberovou stříkačkou se přidaly ještě dva chybně uvázané uzle. Po součtu trestných bodů to pro družstvo znamenalo poslední jedenácté místo v této disciplíně. V celkovém součtu výsledků tak bohužel skončili na posledním 11. místě v kategorii mladších dětí.

Po vyhlášení výsledků a rozdání cen se všichni odebrali k domovům a domácí hasiči se vrhli na úklid. Většina věcí byla uklizena okolo 19. hodiny, i když úklid pokračoval ještě na brigádě v pondělí 16. května.

Závěrem chceme velice poděkovat všem, kteří se zúčastnili příprav, průběhu a úklidu soutěží. Poděkování patří také maminkám žákavských dětí, které napekly různé sladkosti, které posloužily jako ceny na dětské soutěži.

Chouzovský rybník

8.5.2016

V neděli 8. května v 9:15 hodin se sešli mladí hasiči ze Žákavé před hasičskou zbrojnicí, aby vyrazili na další závody ze série ligy mladých hasičů Plzeň-jih. Tentokrát vyrazili do nedalekých Chouzov. Počasí již od rána slibovalo, že bude pěkný den a všichni věřili, že to tak bude i s výsledky závodů.

Závody v Chouzovech jsou stejně jako všechny závody ligy složeny ze dvou disciplín. První disciplínou je požární útok dle pravidel hry plamen prováděný na sklopné terče. Druhá disciplína je rozdělena na dvě části, kdy v první musí velitel týmu po odstartování překonat bariéru „okno“, během toho stisknout tlačítko umístěné na bariéře vedle okna, oběhnout kužel, vrátit se zpět přes okno a vedle bariéry na stojan postavit pyramidu ze 6 plechovek. Poté se postaví před bariéru a povelem „vpřed“ odstartuje druhou část družstva tvořenou třemi členy, která vyběhne ze startu k džberové stříkačce a jejím úkolem je v co nejkratším čase srazit všechny plechovky. Po sražení poslední plechovky se zastaví čas. V kategorii mladších žáků je pouze úprava, že velitel nepřekonává bariéru „okno“ ale tuto pouze oběhne, oběhne kužel a poté staví plechovky. Tuto disciplínu absolvují dvě družstva a časy obou se sčítají.

Mladší žáci ze Žákavé závody začali požárním útokem a na trať vyběhli jako třetí družstvo. Během přípravy byla znát mírná nervozita, ale po odstartování všichni členové týmu na vše okolo zapomněli a věnovali se plně svým postům. Koš na savci byl v kádi, hadicové vedení nataženo až k čáře nástřiku a voda se drala vstříc terčům. Během útoku foukal mírný vítr, který proudařům neumožnil lepší zamíření, ale i přesto se podařilo terče srazit poměrně rychle a časomíra se zastavila na čase 28,70 s. Tento čas stačil v hodnocení požárních útoků na 7. místo a v týmu zavládla spokojenost s úspěšně splněným útokem.

Poryvy větru postupně zesilovaly a s tím rostly i obavy z druhé disciplíny, neboť silný vítr velmi ovlivňoval srážení plechovek džberovkou. První družstvo odstartovalo a větru se očividně nebálo, protože dosažený čas 26,74 s byl nejlepším pokusem této disciplíny v kategorii mladších. Druhé družstvo mělo s větrem již větší potíže a plechovky se podařilo srazit v čase 44,53 s a celkový čas po součtu znamenal v této disciplíně 6. místo.

Po součtu umístění z obou disciplín se celkově umístilo žákavské družstvo mladších žáků na pěkném 6. místě. Toto umístění je především příslibem do nadcházejících závodů.

Starší žáci zahájili závody na disciplíně se džberovkou a dařilo se jim zde velmi dobře, první družstvo dosáhlo času 29,22 s a druhé 28,12, což v součtu znamenalo průběžné 2. místo v soutěži. O vše šlo starším žákům v požárním útoku. Zde bohužel došlo k podklouznutí jednoho závodníka při náběhu na základnu, což jej zdrželo a výsledný čas 27,83 s byl dost za časy, kterých tým běžně dosahuje. I přes tuto komplikaci tým v požárním útoku skončil na 5. místě a po součtu umístění z obou disciplín to znamenalo velice pěkné 3. místo v dnešním závodě!

Soutěž CHLUM

24.4.2016

V neděli 24. 4. se družstvo mladších žáků SDH Žákavá zúčastnilo další z řady soutěží v rámci ligy mladých hasičů okresu Plzeň-jih.

Soutěžilo se ve dvou disciplínách. Štafetě požárních dvojic a požárním útoku. Naše družstvo odběhlo dva pokusy v rámci štafety požárních dvojic a to ve složení:

  1. družstvo:

Ondřej Fiala, Lukáš Valeš, Štěpán Šimek, Alex Váňa a Zdeněk Hora.

2. družstvo:

Matěj Červenka, Eliška Šimánková, Daniel Vaneš, Petr Vaneš a Klára Fialová.

Obě štafety se velice snažily a i přes nepřízeň počasí absolvovali všichni závodníci disciplínu pouze s drobným zaváháním.  Úkolem velitele bylo oběhnout vyznačenou metu. Po něm následovala dvojice, která se vyzbrojí hadicí a proudnicí, doběhnou k hydrantovému nástavci, kde hadici rozvinou, jednu koncovku připojí k hydrantu a druhou napojí na proudnici. Druhá dvojce nejdříve oběhne metu a při cestě zpět jeden člen odpojí proudnici, přeloží jednou hadici a odpojí ji od hydrantového nástavce. Druhý hadici smotá a oba s nářadím dobíhají na cílovou čáru.

Vzhledem k velmi chladnému počasí, kdy chvílemi i sněžilo, jsme se rozhodli absolvovat požární útok jedním pokusem. Jednalo se o první soutěž, kdy si naši nejmenší hasiči vyzkoušeli disciplínu požární útok v závodním režimu. V tomto případě nestála štěstěna na naší straně a pokus byl označen jako neplatný. Pravému proudaři se nepodařilo srazit terč. Za nesplnění podmínek disciplíny byl tedy tento pokus označen jako neplatný.

I přes nepříznivý výsledek naše družstvo ukázalo, že má velký potenciál a věříme, že se získáváním zkušeností se dostaví i lepší výsledky. V celkovém hodnocení závodu obsadilo družstvo mladších žáků SDH Žákavá 14. místo.

Halová soutěž Oplot

19.3.2016

V sobotu 19. března zahájily naše děti prvními závody soutěžní sezónu 2016 již tradičně soutěží v Oplotu. Soutěž pořádá tamní sbor v sokolovně a jedná se o modifikaci závodu požární všestrannosti a útoku CTIF. První disciplínou je běh přes překážky zakončený vázáním uzlů a konečným nástupem. Během absolvování celé dráhy se týmu měří čas, ke kterému se přičítají trestné minuty za nesplněné úkoly (nepřekonání překážky, špatně uvázaný uzel). Dále družstvo obchází jednotlivá stanoviště, kde postupně plní úkoly topografie (orientace mapy buzolou, určení azimutu buzolou, poznávání topografických značek), požární ochrany (určování vhodných a nevhodných hasicích prostředků na různé látky, poznávání hasičského náčiní podle značek) a základů první pomoci. Za každé chybně splněné zadání těchto stanovišť se družstvu přičítají trestné minuty k času z překážkové dráhy.

Náš sbor na soutěž vyslal jedno družstvo mladších a jedno starších dětí. Druhé družstvo starších dětí se zúčastnilo závodu mimo soutěž.

Družstvo mladších žáků, zdecimované nemocemi členů a poskládané provizorně na poslední chvíli, bohužel nabralo vysoký čas a hodně trestných bodů již na první disciplíně, kde je provázela i celkem smůla, když si nejmladší členka družstva vylosovala nejtěžší uzel ze všech. Statečně se potýkala s jeho uvázáním, ale bohužel se to nepodařilo ke spokojenosti rozhodčích. Závodníci ovšem nevěšeli hlavy a na dalších disciplínách již chybovali jen málo. Bohužel jim to stačilo na 13. místo z celkového počtu 15 družstev mladších.

Družstvo starších žáků poznamenala také marodka a odrazilo se to i na jejich výkonu. Překážkovou dráhu sice dokončili v třetím nejlepším čase závodu, ale nabrali zde tři trestné minuty. Další ztrátou bylo chybné určení azimutu, které znamenalo dalších 5 trestných minut navíc. V dalších disciplínách již byli bezchybní, ale ani to nestačilo na lepší než 10. místo z 20. zúčastněných družstev.

Druhé družstvo starších žáků účastnící se závodu mimo soutěž si vedlo lépe než jejich kolegové, i když mělo o něco horší čas na překážkové dráze, v dalších disciplínách chybovalo pouze jednou za jednu trestnou minutu a s výsledným časem by skončilo v hodnocení soutěže na 5. místě.

Soutěž Blovice

10.10.2015

Druhého závodu se naše družstvo zúčastnilo 10. října 2015 v Blovicích. Zde pořádají místní hasiči dětskou soutěž velice podobnou závodu požární všestrannosti již 21 let a mladí hasiči ze Žákavé jsou pravidelným účastníkem. Proto jsme se rozhodli zúčastnit také s družstvem našich mladších žáků.

Úpravou v pravidlech oproti závodu požární všestrannosti je to, že jednotlivé úkoly jsou rozmístěny v garážích hasičské zbrojnice, tyto si družstvo pouze obchází a neměří se čas na trati. Na tomto závodě také není úkol překonat překážku po vodorovném laně, ale je zde zařazen úkol spočívající ve srážení kuželek hadicí a běhá se zde štafeta požárních dvojic.

Naše družstvo vyrazilo k plnění úkolů jako druhé a průběh byl podobný jako na závodu požární všestrannosti. Družstvo posbíralo celkem 93 bodů, což ve výsledku stačilo na celkové 15. místo.

Uzlová štafeta